Fermierii care cer bani europeni sau din bugetul național sunt verificați în această perioadă dacă respectă regulile privind ecocondiționalitatea.

Potrivit art. 93 și 94, respectiv Anexei II din Regulamentul nr. 1306/2013, fermierii care solicită sprijin financiar trebuie să respecte: Cerințele legale în materie de gestionare (13 SMR-uri); Standardele privind Bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor (7 GAEC-uri), referitoare la următoarele domenii: Mediu, schimbări climatice și bune condiții agricole ale terenurilor; Sănătatea publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor; Bunăstarea animalelor. Constatarea respectării sau nerespectării cerințelor de ecocondiționalitate se realizează prin acțiunile de control (administrativ și control clasic) desfășurate de inspectorii APIA, respectiv ANSVSA/ANF, sau prin teledetecție, conform prevederilor legislației europene. Potrivit legislației europene și naționale, orice fermier care solicită plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin, trebuie să respecte aceste norme pe tot parcursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploatației, indiferent de mărimea acestora (inclusiv pe cele nesolicitate la plată și pe cele care nu mai sunt folosite în scopul producției). Raportul de control întocmit de inspector cuprinde o evaluare a cazurilor de neconformitate (nerespectare) pentru fiecare dintre cerințele/normele aplicabile, pe baza criteriilor de „gravitate”, „amploare”, „persistență” și „repetare” a neconformităților. Normele privind ecocondiționalitatea sunt obligatorii pentru: fermierii care solicită plăți directe și fermierii care solicită ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal; beneficiarii primelor anuale în cadrul măsurilor pentru împădurirea și crearea de suprafețe împădurite, plăți de agromediu și climă, sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică, sprijin pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică, plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, plăți pentru angajamente de silvomediu și măsuri de sprijin în sectorul pomicol; fermierii care solicită sprijin prin măsura de restructurare/reconversie plantații viticole cu soiuri de struguri pentru vin; fermierii care solicită plăți prin alte scheme și măsuri de sprijin din fonduri europene sau din bugetul național pentru care trebuie respectate normele de ecocondiționalitate, în conformitate cu reglementările în vigoare. Ordinul nr.352/636/54/2015 definește normele de ecocondiționalitate ce trebuie respectate de fermierii români, încadrate pe domeniile: apă, sol, stoc de carbon, biodiversitate, peisaj, nivel minim de întreținere, siguranța alimentară, identificarea și înregistrarea animalelor, produse de protecția plantelor, bunăstarea animalelor. Reamintim că verificările pe teren pentru cererile depuse în acest an în vederea obţinerii plăţilor directe din fonduri europene au demarat la data de 12 iulie, eşantionul de control fiind  de 5%, mai mic decât anul trecut.