Alocările au fost prioritizate în funcție de rezultatele analizei SWOT și analizei nevoilor care au fost efectuate în cadrul MADR în parteneriat cu mediul asociativ din agricultură, ținându-se cont totodată de prioritățile programului de guvernare.

Potrivit reprezentanţilor Ministerului Agriculturii, bugetul din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) destinat perioadei de tranziție 2021-2022 este de aproximativ 3,26 miliarde de euro, sumă care se împarte în fonduri FEADR 2021-2027 CFM (Cadrul Financiar Multianual) – 2.569,10 mil. euro, respectiv fonduri EURI (Instrumentrul de Relansare al Uniunii Europene) - 692,09 mil. euro. Fondurile europene se vor împărţi pe măsuri și submăsuri în următorii doi ani după cum urmează: Submăsura sM4.1 „Investiții în exploatații agricole”: 760 mil. euro alocare publică (CFM) pentru componentele: achiziții simple si echipamente de irigații în fermă: 125,00 mil. Euro; vegetal (condiționare, procesare în fermă și marketing): 55,00 mil. Euro; zootehnic (condiționare, procesare în fermă și marketing): 55,00 mil. Euro; tineri fermieri (achiziție utilaje - vegetal și zootehnic): 75,00 mil. Euro; zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) - NAȚIONAL: 240,00 mil. Euro; zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) - MONTAN: 60 mil. Euro; legume (inclusiv în spatii protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și marketing): 100,00 mil. Euro; legume, cartofi (condiționare, procesare și marketing): 50,00 mil. Euro. De asemenea, pentru: Submăsura sM4.1a „Investiții în exploatații pomicole”: 122,70 mil. euro alocare publică (CFM); Submăsura sM4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor agricole”: 140,00 mil. euro alocare publică (CFM); Submăsura sM4.2a „Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol „: 10 mil. euro alocare publică (CFM); Submăsura sM4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole” – componenta drumuri agricole: 100,66 mil. euro alocare publică (CFM); Submăsura sM6.1 „Instalare tineri fermieri”: 100,00 mil. euro fonduri EURI; Submăsura sM6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole”: 50,00 mil. euro fonduri EURI; Submăsura sM6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”: 87,00 mil. euro fonduri EURI; Submăsura sM6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”: 100,00 mil. euro fonduri EURI; Submăsura sM9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol”: 5,00 mil. euro alocare publică (CFM); Submăsura M10 „Agromediu și climă”: 142,00 mil. euro alocare publică (CFM) și 146,76 mil. euro fonduri EURI; Submăsura M11 „Agricultură ecologică”: 129,63 mil. euro alocare publică (CFM) și 102,65 mil. euro fonduri EURI; Submăsura M13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”: 660,12 mil. euro alocare publică (CFM); Submăsura M14 „Bunăstarea animalelor”: 273,60 mil. euro alocare publică (CFM); Submăsura sM16.4 „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare”: 40,00 mil. euro fonduri EURI; Submăsura sM16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare”- pomicultură. 10,00 mil. euro fonduri EURI; Submăsura sM17.1 „Prime pentru asigurarea culturilor a animalelor si a plantelor”: 20,00 mil. euro alocare publică (CFM). Tototdată, pentru: Măsura M19.1 „Sprijin pregătitor pentru dezvoltarea Strategiilor de Dezvoltare Locala (viitoare)”: 5,00 mil. euro fonduri EURI; Măsura M19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”: 100 mil. euro alocare publică (CFM); Măsura M19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare GAL-uri ”: 23,00 mil. euro fonduri EURI.