*Crescătorii de porci din rasele Bazna şi Mangaliţa vor primi şi în acest an un sprijin financiar de la stat în valoare totală de 4,6 milioane de lei.

În şedinţa Guvernului din 3 aprilie 2019 a fost aprobată o Hotărâre care completeaza art. 11 din Hotararea Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc”. Astfel, valoarea totală a schemei de ajutor de minimis, pentru anul 2019, este de 4.600.000 lei, în limita sumelor aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie, de la bugetul de stat – se arată n comunicatul ministerului de resort. Întreaga valoare a ajutorului pentru crescătorii de porci din rasele Bazna şi Mangaliţa acordat în perioada 2018-2020 se va asigura din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi va fi plătit prin intermediul Direcţiilor Agricole Judeţene. Ajutorul de minimis reprezintă numărul de purcei primiţi cu titlu gratuit din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa de beneficiari, iar valoarea acestuia se calculează solicitantului ajutorului, respectiv furnizorul de purcei, prin înmulţirea numărului de purcei cu 250 lei/cap purcel. Pentru înscrierea în Program, furnizorii de purcei din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, crescătorii de porci din rasele menţionate şi procesatorii sau alte persoane juridice au avut iniţial o perioadă de 90 de zile, respectiv 16 ianuarie - 16 aprilie 2018, după care, în data de 16 iulie 2018, a fost luată decizia ca această schemă să fie permanent deschisă pentru înscriere. Astfel, furnizorii de purcei, crescătorii de porci şi procesatorii/alte persoane juridice, în baza cererii, pot solicita înscrierea în program, pe toată durata de desfăşurare a acestuia, cu condiţia ca cererea de plată şi documentele însoţitoare să se depună cu respectarea termenului prevăzut, dar nu mai târziu de 10 decembrie 2020.

Reamintim că, pentru a beneficia de acest program, crescătorii de porci trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate: să deţină exploatații înregistrate/autorizate sanitar veterinar; să încheie un contract cu un procesator sau cu altă persoană juridică; să primească cu titlu gratuit, un număr par de purcei, minim 2 și maxim 10, de la un procesator sau de la o altă persoană juridică, cu care are încheiat contract; să livreze minimum 50% din purceii primiți cu titlu gratuit, la procesatorul sau la altă persoană juridică, cu care a încheiat contract, la o greutate, în viu, de minim 130 kg/cap; să respecte structura rației furajere stabilită în contractul cu procesatorul sau cu o altă persoană juridică; să deţină registrul individual al exploataţiei, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile art.1 pct.16 din anexa la Ordinul ANSVSA nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările și completările ulterioare.