Potrivit proiectului OUG publicat pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii, crescătorii de bovine din zona montană beneficiază de un ajutor de stat de 40% din valoarea cheltuielilor pentru construirea unui centru de colectare a laptelui și de 50% din valoarea cheltuieilor pentru construirea unui centru de colectare și prelucrare a laptelui.

Pot fi beneficiari producătorii de lapte din zona montană încadrați în următoarele categorii: persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale; grupurile de producători; cooperativele agricole constituite în baza Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare; persoanel juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi   completările ulterioare, care desfăşoară activităţi în agricultură şi/sau industrie alimentară. Schema de finanţare stabileşte că beneficiarii Programului pot primi maximum: 40% din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiţiei în vederea realizării de centre de colectare; 50% din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiţiei în vederea realizării de centre de prelucrare sau centre de colectare și prelucrare. Intensitatea ajutorului poate fi majorată cu 20 de puncte procentuale cu condiţia ca ajutorul de stat maximum combinat să nu depăşească 90 de puncte procentuale din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiţiei pentru: tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de ajutor; investiţiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice; investiții colective – investiţii realizate de către grupurile de producători sau cooperative agricole.

Schema de ajutor de stat se notifică Comisiei Europene în baza articolului 108 (3) din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene. În situaţia în care decizia Comisiei Europene conţine prevederi noi sau diferite faţă de schema notificată, prevederile schemei de ajutor de stat se completează şi/sau se modifică în mod corespunzător. Programul se aplică după primirea Deciziei Comisiei Europene de acordare a ajutorului și după intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului. Potrivit prevederilor legale, Programul are ca termen final data de 31 decembrie 2020, în cazul prelungirii aplicării Orientărilor Uniunii Europene 2014 - 2020, termenul final fiind cel prevăzut în Orientările Uniunii Europene. Plățile aferente Programului se acordă până la data de cel târziu 29 decembrie 2023. Valoarea totală a Programului este de 60 milioane euro echivalent în lei la data accesării Programului și se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul MADR. Trebuie p+recizat, în încheiere, că Proiectul de Ordonanță de Urgență modifică Legea 296/2018 privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană.