Crescătorii de ovine care s-au înscris în Programul de ajutor de minimis pentru lână au avut obligația să depună la direcțiile pentru agricultură județene, până la data de 1 noiembrie 2019, documentele doveditoare privind comercializarea lânii către centrele de colectare/procesare, direct sau printr-un intermediar.

Reamintim că în ședința Guvernului din 24 iulie 2019 a fost aprobată o Hotarâre care modifică și completează HG nr.500/2017  privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine  pentru comercializarea lânii”. Astfel, valoarea sprijinului financiar acordat crescătorilor de ovine pentru anul 2019 a crescut de la 1 leu până la maximum 2 lei/kg lână comercializată. Documentele justificative sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care să rezulte cantitatea de lână comercializată, direct sau prin intermediar. În cazul intermediarului, acesta trebuie să treacă pe fila/filele din carnetul de comercializare al crescătorului de ovine numărul contractului încheiat cu un centru de colectare sau o unitate de procesare a lânii. Pentru anul 2019, Direcțiile pentru agricultură județene au avut obligația să întocmească, până la termenul limită de 10 noiembrie 2019, situația centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, situație  pe care au transmis-o Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Potrivit oficialilor, la finele acestei luni urmează să fie virate fondurile în contul Direcțiilor agricole județene de către Ministerul Agriculturii, moment din care va începe şi plata ajutorului de minimis către crescători.

De precizat că acordarea schemei de minimis vizează menținerea activității de creștere a ovinelor, stabilizarea veniturilor și evitarea depopulării satelor și conduce la diversificarea producțiilor obținute în acest sector, prin valorificarea lânii. Bugetul alocat pentru plata acestei subvenții este de 30.000.000 lei și se asigură din bugetul repartizat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinație, cu încadrarea în bugetul aprobat Direcțiilor pentru agricultură județene şi a municipiului București pe anul 2019. Programul de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii în țara noastră trebuie să asigure, atât creșterea numerică a efectivelor de ovine, cât şi o eficiență economică în realizarea şi valorificarea produselor obținute de la acestea. Prin acordarea acestei scheme de minimis se urmărește menținerea activității de creștere a ovinelor precum şi stabilizarea veniturilor poluaţiei de la sate.