Ajutorul de stat, finanțat de la bugetul național, acordat crescătorilor de vaci, în cuantum de 100 euro/cap bovină, a fost aprobat în forma unei Ordonanțe de Urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19.

În documentul oficial, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a operat principala modificare cerută de liderii din zootehnie: scăderea pragului de la minim 100 de capete la 91 de capete eligibile pentru banii care vin să compenseze pierderilor provocate de pandemia Covid-19, în perioada cuprinsă între 1 martie - 1 iulie 2020. Banii se acordă crescătorilor care dețin animale din speciile bovine, respectiv întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice, după caz, precum şi persoanelor juridice. Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de stat beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să dețină femele adulte cu vârsta de minim 24 luni la data de 1 iulie 2020 din specia bovine înregistrate în Registrul Național al Exploatațiilor (RNE), în exploatații cu cod ANSVSA, la data de 1 iulie 2020; nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile în baza Comunicării CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei pandemii de COVID-19 (2020/C91I/01); nu se afla în dificultate - reorganizare, lichidare, faliment - în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31 decembrie 2019 sau în cazul persoanei fizice - nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019. Perioada de valabilitate a schemei este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor OUG şi data de 31 decembrie 2020.

În ceea ce priveşte documentele care trebuie pentru primirea sprijinului, acestea sunt următoarele: copie de pe B.I./C.I. a beneficiarului, certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal; registrul exploatației emis de operatorul Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor din care rezultă efectivul de bovine deținut la data 1 iulie 2020, pentru exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA înscrisă/e în cerere; coordonate bancare/trezorerie. Cererea de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative pot fi depuse la Centrele Judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv transmise prin fax, poștă sau în format electronic scanat prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagină a documentului transmis. Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat şi a documentelor justificative este de 20 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a  ordonanței de urgență, iar plata se va efectua până la data de 31 decembrie 2020.