Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat, pentru consultare, un proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului MFP nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între MFP/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică.

Inițiatorii propun, prin acest proiect, modificarea art. 24 alin.(1) lit.a), b) și d) ale Ordinului MFP nr. 660/2017 în vederea extinderii posibilității comunicării prin SPV și a altor declarații (nu numai declarațiile fiscale), a oricăror cereri depuse de subiecții de drept fiscal (nu numai cele care presupun obținerea de documente/informații privind situația fiscală proprie), precum și a unor fișiere de profil. Astfel, MFP reamintește documentele și informațiile comunicate prin intermediul SPV. Este vorba, concret, despre declarații fiscale întocmite de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică, potrivit legii, cereri adresate de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică MFP/ANAF pentru obținerea unor informații sau documente în legătură cu situația fiscală personală, cum ar fi: cerere de informații despre contribuțiile de asigurări sociale declarate de angajatori, cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală, cerere de eliberare a cazierului fiscal, cerere de eliberare a unei adeverințe de venit, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislației fiscale, cereri de audiență, sesizări, petiții, reclamații, solicitări privind informațiile publice și altele asemenea. Potrivit inițiatorilor proiectului, această modificare este necesară în vederea extinderii posibilității comunicării prin SPV și a altor declarații (nu numai declarațiile fiscale), a oricăror cereri depuse de subiecții de drept fiscal (nu numai cele care presupun obținerea de documente/informații privind situația fiscală proprie), precum și a fișierelor de profil menționate anterior. Astfel, proiectul de Ordin prevede, între altele, că la Anexa Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între MFP/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, articolul 24 alineatul (1), literele a), b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins: „ (1) Categoriile de documente ce pot face obiectul comunicării prin SPV sunt: a) declarații fiscale, declarații de înregistrare și alte declarații întocmite de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică, potrivit legii; b) cereri adresate de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică MFP/ANAF, cum ar fi: cerere de informații despre contribuțiile de asigurări sociale declarate de angajatori, cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală, cerere de eliberare a cazierului fiscal, cerere de eliberare a unei adeverințe de venit, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislației fiscale, cereri de audiență, sesizări, petiții, reclamații, solicitări privind informațiile publice și altele asemenea; ... d) documente, acte sau fișiere emise de MFP/ANAF la cererea persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, adeverința de venit, fișierele de profil prevăzute de Ordinul ANAF nr. 146/2018 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 30 ianuarie 2018, și altele asemenea”.