Actul normativ elaborat de Ministerul Finanțelor Publice (MFP) prevede, printre altele, măsuri de înlesnire la plată pentru obligaţiile bugetare restante după data declararii stării de urgenţă, administrate de unitatea fiscală centrală.

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat pentru consultare un proiect de OUG privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Potrivit Comunicatului MFP, se doreşte astfel susținerea mediului de afaceri în contextul în care măsurile pentru combaterea pandemiei de covid-19 au generat dificultăți de natură financiară pentru majoritatea operatorilor economici, aceștia confruntându-se în această perioadă cu o lipsă severă de lichiditate. Astfel, se propune reglementarea unei proceduri alternative simplificate de acordare a eșalonării la plată pentru cel mult 12 luni, pentru obligațiile bugetare principale și accesorii a căror scadență/termen de plată se împlinește după data de declarării stării de urgență până la data eliberării certificatului de atestare fiscală. Beneficiari ai facilității sunt toți contribuabilii, indiferent de forma de proprietate, inclusiv cei care au în derulare o înlesnire la plată potrivit Codului de procedură fiscală și care nu înregistrează obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență. Măsura are ca scop, pe de o parte, din perspectiva contribuabililor, susținerea conformării la plată, pentru contribuabilii aflați în dificultate generată de lipsa de lichidități financiare, ca urmare a crizei provocate de pandemia covid-19, iar pe de altă parte, din perspectiva statului, asigurarea încasării unor sume certe și periodice la bugetul general consolidat. Condiţiile necesare pe care trebuie să le îndeplinească contribuabilul pentru acordarea eșalonării sunt următoarele:  să depună cererea până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv, cerere la care debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare; să nu înregistreze obligații bugetare restante la data declarării stării de urgență; să nu se afle în procedura insolvenței, respectiv să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare; să aibă depuse toate declarațiile fiscale; să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art.25 și 26 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit reprezentanţilor MFP, măsura reprezintă o alternativă la măsurile fiscale adoptate după intrarea în starea de urgență, pentru care perioada de aplicare încetează la data de 25 octombrie 2020, fiind o procedură simplificată de acordare a eșalonării la plată, pentru contribuabilii care au fost buni platnici până la data intrării în starea de urgență. De asemenea, față de procedura normală de acordare a eșalonării, potrivit Codului de procedură fiscală, procedura și documentele depuse de debitori sunt simplificate, eşalonarea fiind acordată numai în baza unei cereri, fără depunerea altor documente, iar termenul de soluționare este mult diminuat - 5 zile de la data depunerii cererii, întrucât nu este necesară o analiză amplă asupra situației fiscale a debitorului. Totodată, debitorul poate solicita, o singură dată pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată, modificarea eșalonării la plată prin includerea în eșalonare a obligațiilor ce constituie condiție de menținere a valabilității acesteia. Şi o ultimă precizare: proiectul de act normativ este publicat pe site-ul instituţiei la rubrica Transparență decizională.