Ministerul Finanţelor Publice informează că valabilitatea programului IMM Invest a fost prelungită, până la 30 iunie 2022. Totodată, Ordonanța de Urgență aprobată de Guvern prevede și prelungirea, până la 30 iunie 2023, perioadei în care poate fi efectuată plata granturilor.

Potrivit reprezentanților MF, prin actul normativ sunt majorate plafoanele reprezentând granturi ce pot fi acordate în cadrul programului în sectorul pescuitului și acvaculturii, în domeniul producției primare de produse agricole, sectorul alimentar și celelalte domenii de activitate. Astfel, în conformitate cu prevederile Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul pandemiei de Covid-19, vor crește plafoanele reprezentând ajutor de stat la: 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii; 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole; 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar, precum și în celelalte domenii de activitate. OUG prevede un plafon de garanții de stat pentru anul 2022 de 10 miliarde lei, din care 5 miliarde lei alocate subprogramului AGRO IMM Invest. Bugetul schemei de ajutor de stat a fost majorat la 2,34 miliarde lei (473,90 milioane euro) pentru 48.726 de beneficiari, se arată în documentul citat. Potrivit MF, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) și Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA (FGCR) vor acorda garanții în cadrul subprogramului AGRO IMM Invest. „Solicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul programului depuse până la data de 31 decembrie 2021 și aflate în curs de analiză li se aplică prevederile legale aflate în vigoare la data depunerii lor, prin prelungirea de către Comisia Europeană a valabilității Cadrului temporar până la data de 30 iunie 2022”, se arată în comunicat. Același act normativ introduce o clarificare privind recentele modificări aduse Codului muncii, prin OUG nr. 130/2021, referitoare la menținerea salariilor angajaților la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru o perioadă de maximum 24 de luni de la momentul încheierii contractului individual de muncă, urmând ca, ulterior expirării acestei perioade, acesta să fie încadrat cu un salariu de bază superior.