Opțiunea de redirecționare se poate dispune în termen de maximum 6 luni de la data depunerii declarației anuale de impozit pe profit, respectiv în termen de maximum 6 luni de la data depunerii declarației de impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferente trimestrului IV.

În Monitorul Oficial nr. 923 din 21 septembrie 2022 a fost publicat OPANAF nr. 1679/2022 pentru aprobarea Procedurii privind redirecționarea impozitului pe profit/ impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, precum și a modelului și conținutului unor formulare. Potrivit Referatului de aprobare a actului normativ, prin Legea nr.322/2021 și prin OUG nr.20/2022 au fost aduse modificări și completări Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. Astfel, aşa cum arată completările aduse art.42 și 56 din Codul fiscal prin Legea nr.322/2021, în cazul în care valoarea stabilită potrivit art.25 alin.(4) lit.i), respectiv art.56 alin.(1^1), diminuată cu sumele reportate, după caz, nu au fost utilizate integral, contribuabilii pot dispune redirecționarea impozitului pe profit, respectiv impozitului pe veniturile microîntreprinderilor în limita valorii astfel calculate, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private. Opțiunea de redirecționare se poate dispune în termen de maximum 6 luni de la data depunerii declarației anuale de impozit pe profit, respectiv în termen de maximum 6 luni de la data depunerii declarației de impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferente trimestrului IV. Prin OUG nr.20/2022 a fost reglementată o nouă categorie de cheltuieli care poate fi dedusă din impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (art.25 alin.4 lit.ț și art.56 alin. (2^2) din Codul fiscal), respectiv cheltuielile privind bunurile, mijloacele financiare și serviciile acordate Fondului Națiunilor Unite Pentru Copii - UNICEF, precum și altor organizații internaționale care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte. Totodată, în situația în care valoarea stabilită, potrivit art.25 alin.(4) lit. i) și ț) din Codul fiscal, diminuată cu sumele reportate, potrivit legii, nu a fost utilizată integral, contribuabilii pot dispune redirecționarea impozitului pe profit în limita valorii astfel calculate și către Fondul Națiunilor Unite Pentru Copii - UNICEF și către alte organizații internaționale care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte.

De precizat, în încheiere, că în contextul prevederilor legale menționate, ANAF a promovat Ordinul nr. 1679/2022, care reglementează modelul și conținutului Cererii privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor (F177), precum și Procedura privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.