În vederea creării cadrului legal necesar implementării dispozițiilor Uniunii Europene, dar și pentru respectarea termenului de transpunere care expiră la 31 decembrie 2021, prin proiectul de lege se propun o serie de măsuri.

Ministerul Finanțelor (MF) a lansat în dezbatere publică un proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. Prin Directiva (UE) 2020/262, au fost introduse noi dispoziții referitoare la deplasarea și impozitarea produselor accizabile după eliberarea pentru consum. Astfel, prin proiectul de lege, se propun următoarele măsuri: preluarea în Codul fiscal a dispozițiilor privind limitele cantitative achiziționate din alt stat membru și transportate în România de persoanele fizice pentru uzul propriu; în cazul vânzării la distanță dintr-un alt stat membru în România - eliminarea destinatarului produselor accizabile de la obligația de plată a accizelor; introducerea conceptelor de „expeditor certificat” și „destinatar certificat” ca fiind persoanele înregistrate la autoritatea competentă, care, în cadrul activității desfășurate, expediază  produse accizabile eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru care se deplasează către teritoriul unui alt stat membru, respectiv, primesc produse accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul altui stat membru; stabilirea unei noi proceduri pentru deplasarea produselor accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru și care sunt deplasate către teritoriul României pentru a fi livrate în scopuri comerciale. Acest nou regim presupune: instituirea unui sistem informatizat de monitorizare a deplasării produselor accizabile eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru și care se deplasează către teritoriul altui stat membru, pentru a fi utilizate acolo sau livrate în scop comercial; procedura de înregistrare a destinatarilor certificați și a expeditorilor certificați; în cazul unor nereguli apărute pe parcursul deplasării produselor accizabile, pe teritoriul unui alt stat membru decât cel în care produsele au fost eliberate pentru consum, accizele sunt exigibile în statul membru în care s-a comis neregula, iar în situația în care mai multe persoane sunt obligate să plătească aceeași acciză, aceste persoane sunt obligate să plătească acciza în solidar. De asemenea, noile prevederi legale mai propun: introducerea remiterii care presupune scutirea de la obligația de a plăti accizele care nu au fost plătite, respectiv renunțarea, totală sau parțială, la sumele reprezentând accize datorate; introducerea de contravenții și sancțiuni în cazul nerespectării dispozițiilor referitoare la deplasarea produselor accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru și care sunt deplasate către teritoriul României pentru a fi livrate în scopuri comerciale. Totodată, pentru asigurarea unei treceri graduale de la utilizarea documentului de însoțire prezentat pe suport de hârtie la utilizarea sistemul informatizat, se prevăd dispoziții tranzitorii pentru deplasarea produselor accizabile. Astfel, până la data de 31 decembrie 2023, România permite primirea și expedierea produselor accizabile utilizând formalitățile actuale și documentul de însoțire prezentat pe suport de hârtie.