Potrivit Notei de fundamentare a Ministerului de Finanţe, prin acest proiect, inițiatorii au în vedere, în esență: reglementări în domeniul fiscal, măsuri fiscale pentru contribuabilii care intră în sfera impozitului specific unor activități, dar şi unele măsuri în domeniul procedurii fiscale.

Ministerul Finanțelor (MF) a lansat în consultare un proiect de OUG  privind unele măsuri fiscale și prorogarea unor termene. Astfel, în ceea ce priveşte impozitul pe venit, se propune clarificarea modului de distribuire a cheltuielii cu achiziția aparatelor de marcat electronice fiscale utilizate de asocierile fără personalitate juridică, respectiv deducerea costului de achiziție a aparatelor de marcat electronice fiscale să se efectueze de către fiecare asociat din impozitul anual, proporțional cu cota de participare în asociere. În ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată (TVA), pentru corelarea prevederilor legale în ceea ce privește regimul fiscal din perspectiva TVA aferent transferului gratuit al alimentelor destinate consumului uman, se impune modificarea Codului fiscal, prin eliminarea referirii la bunurile de natură alimentară din cadrul prevederilor art. 286 alin. (1) litera c) din Codul fiscal care reglementează baza de impozitare a TVA. În domeniul măsurilor fiscale pentru contribuabilii care intră în sfera impozitului specific unor activități, în contextul menținerii restricțiilor privind desfășurarea activităților, pentru contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități se propune scutirea de impozit specific unor activități, pentru anul 2021, pentru încă o perioadă de 90 de zile calculată începând cu data de 1 aprilie 2021. Legat de restructurarea obligațiilor bugetare, avându-se în vedere riscul apariției unor dezechilibre financiare la nivelul economiei naționale cu impact asupra contribuabililor, și condițiile în care criza COVID se acutizează având ca rezultat noi restricții inclusiv de natură economică, este necesară prorogarea dispozițiilor referitoare la termenele de depunere a notificărilor și a cererilor depuse de aceștia pentru a beneficia de măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare. Ținând cont de faptul că termenul de notificare a organului fiscal privind intenția de restructurare se împlinește la 31 martie 2021, iar efectele economice ale declarării stării de urgență și ale stării de alertă este de așteptat să continue după încetarea acestora, iar situația economică a contribuabililor vizați va rămâne în continuare afectată, se propune modificarea art. 3 alin. (1) și art. 22 alin. (1) în scopul prelungirii termenelor de depunere a notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare și implicit a solicitării de restructurare a obligațiilor bugetare. Astfel, se propune prorogarea termenului pentru depunerea notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare până la data de 30 septembrie 2021 și prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare până la data de 31 ianuarie 2022. O altă modificare vizează rambursarea TVA, unde se propune prorogarea termenului pentru care se aplică măsura privind solicitarea la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale, până la data de 31 ianuarie 2022. Prorogarea termenului are ca scop sprijinirea mediului de afaceri și a contribuabililor persoane fizice, în  contextul actual sanitar și economic dificil.