Potrivit unei OG, se va asigura finanțarea tuturor tipurilor de perdele forestiere, iar realizarea acestora va fi permisă și persoanelor private, nu numai autorităților

Executivul a aprobat Ordonanța pentru modificarea și completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție. Potrivit oficialilor, până acum erau finanţate strict perdelele de a lungul autostrăzilor și drumurilor naționale însă, potrivit noilor prevederi, vor putea fi finanțate toate tipurile de perdele forestiere. Viitoarele perdele forestiere vor proteja comunitățile de efectele furtunilor puternice, solul - împotriva eroziunii, vor îmbunătăţi bilanțul hidric şi purifica aerul din orașe, ajutând la îmbunătățirea factorilor climatici. Potrivit comunicatului MMAP, prin adoptarea actului normativ „se asigură finanțarea pentru toate tipurile de perdele forestiere de protecție cuprinse în Sistemul național al perdelelor forestiere de protecție, nu numai pentru cele de protecție a căilor de comunicație care fac parte din Programul național de realizare a perdelelor forestiere pentru protecția autostrăzilor și drumurilor naționale. De asemenea, în vederea asigurării accesului la perdelele forestiere de protecție a căilor de comunicații, precum și la proprietățile aflate în vecinătatea perdelelor, prin documentațiile tehnico-economice se pot delimita drumuri de acces cu o lățime de 3 - 4 m, amplasate la una din marginile perdelelor”. Potrivit noilor prevederi legale, au fost introduse și alte categorii de beneficiari, este vorba aici despre proprietarii de terenuri care vor putea să înființeze perdele forestiere de protecție în mod voluntar, costurile aferente înființării perdelelor forestiere de protecție fiind decontate cu respectarea art.1 alin.(1) lit.a) din OUG nr.35/2022 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naționale de împădurire și reîmpădurire prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență. În vederea realizării documentațiilor tehnico-economice, UAT-urile vor pune la dispoziția autorității, reprezentată prin proiectantul de specialitate, în mod gratuit, planurile parcelare, registrele cadastrale, registrul de evidență funciară, alte documente pe care le dețin. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, potrivit legii, va furniza, la cerere și cu titlu gratuit, informațiile disponibile în format analogic în vederea realizării documentațiilor tehnico-economice, prin oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.  

Prin Ordonanță, au fost introduse dispoziții tranzitorii care să asigure premisele continuării obiectivelor de investiții privind înființarea perdelelor forestiere de protecție. Astfel: obiectivele de investiții pentru care au fost demarate procedurile de achiziție a lucrărilor de înființare a perdelelor forestiere de protecție anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se vor derula în conformitate cu prevederilor legale în vigoare la data demarării procedurilor de achiziție a lucrărilor; la obiectivele de investiții pentru care nu au fost demarate procedurile de achiziție a lucrărilor de înființare a perdelelor forestiere de protecție până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe se poate reanaliza soluția tehnică în conformitate cu noile reglementări aduse prin prezenta ordonanță. De precizat, în încheiere, că OG nr. 36/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 856 din 31 august 2022.