Proiectul de modificare a legii privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, publicat recent pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), introduce, totodată, anumite limitări ale numărului de zile pentru prestarea acestor activităţi.

Concret: persoana nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepția zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic. Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activitățile de tip zilier. Dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare decât cea de 25 de zile, acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă  determinată. De asemenea, munca necalificată cu caracter ocazional se va putea presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată: agricultură, vânătoare şi servicii anexe - diviziunea 01; silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere - diviziunea 02; pescuit şi acvacultură - diviziunea 03. Se elimină astfel foarte multe domenii de activitatate în care se putea apela la această activitate, inclusiv restaurante, baruri, hoteluri, rămânând doar cele 3 activităţi prezentate mai sus. Prin noile prevederi se introduce o nouă sancţiune pentru nerespectarea prevederilor legale. Concret, persoana nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepția zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic. Nerespectarea de către zilier a acestei prevederi se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei.

S-a modificat şi prevederea care arată că un contravenient poate achita pe loc, sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Modificarea arată că un contravenient poate achita pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.