OUG privind stimularea investiţiilor şi antreprenoriatului, precum şi asigurarea finanţării organizaţiilor non profit a fost adoptată de Guvern în data de 29 martie la propunerea Ministerului Finanţelor Publice.

Astfel, microîntreprinderile care fac sponsorizări pentru asigurarea finanțării activității organizațiilor nonprofit care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, vor putea beneficia de deducerea sumelor aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul de 20% din impozitul datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. Contribuabilii, persoane juridice, care fac sponsorizări/mecenat sau acordă burse private și scad aceste sume din impozitul pe profit sau pe venit, vor întocmi o declarație informativă cu beneficiarii acestor sume pentru monitorizarea și controlul părții din impozitele alocate, astfel încât să se asigure cheltuirea fondurilor primite de beneficiari numai în scopul pentru care aceștia s-au înființat sau în scopul pentru care au fost alocate, după caz. În cazul persoanelor fizice, se majorează de la 2% la 3,5% cota din impozitul pe venit care poate fi donată pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat. Mai exact, acești contribuabili au posibilitatea să dispună cu privire la destinaţia unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual, după cum urmează: în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii și a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, sau în cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat. Pentru sprijinirea microîntreprinderilor, Ordonanța introduce o regulă fiscală, potrivit căreia acestea pot să opteze pentru plata impozitului pe profit, dacă au un nivel de capital social minim de 45.000 lei (aprox. 10.000 euro) și cel puțin 2 salariați. În acest caz, microîntreprinderile au obligația să respecte în continuare condițiile privind capitalul minim social și numărul minim de angajați și pe perioada în care sunt plătitoare de impozit pe profit. Microîntreprinderile care optează pentru plata impozitului pe profit vor beneficia de facilitățile de care se acordă plătitorilor de impozit pe profit, respectiv scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit și scutirea de la plata impozitului pe profit în cazul în care desfășoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare, ceea ce va încuraja investițiile în domeniile strategice, precum cercetarea-dezvoltarea. De asemenea, vor beneficia de recuperarea pierderilor fiscale. Noile prevederi legale introduc, totodată, şi alte măsuri care vizează: acordarea eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale; simplificarea procedurilor de restituire pe cale administrativă a taxei auto/timbrului de mediu. Astfel, pentru restituirea pe cale administrativă a taxei auto/timbrului de mediu, se elimină obligativitatea contribuabilului de a anexa la cererea de restituire a documentelor privind plata taxei, certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a mașinii, întrucât Fiscul are posibilitatea de a verifica informațiile respective (înscrise de contribuabil în cerere) în baza de date pe care o deține sau la care are acces.