Pentru educația turiștilor și pentru o mai bună înțelegere a diferențelor privind limitele zonării interne a celor 22 de parcuri naționale și naturale aflate în administrarea sa, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva a inițiat materializarea lor în teren prin marcarea acestora cu semne specifice.

Cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva vor fi delimitate prin zonare internă, cu semne distinctive în funcție de zona de protecție. Semnele distinctive pentru zonarea internă a parcurilor naționale și naturale, precum și pentru rezervațiile naturale și monumentele naturii, au fost stabilite de Comisia Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române și agreate de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, acestea având dimensiunile standard stabilite prin HG nr. 230/2003 pentru limitele parcurilor naționale și naturale - se arată într-un comunicat al Romsilva. Potrivit acesteia, semnele prin care vor fi stabilite limitele parcurilor naționale și ale parcurilor naturale vor fi reprezentate astfel: pentru Zona cu protecție strictă (ZPS),  - un pătrat galben, înconjurat de o bandă roșie; pentru Zona de protecție integrală (ZPI) - un pătrat albastru, înconjurat de o bandă albă; pentru Rezervație naturală/monument al naturii - un pătrat galben, înconjurat de o bandă albă. De asemenea, limitele parcurilor naționale și ale parcurilor naturale sunt marcate în teren, prin aplicarea unui semn distinctiv, stabilit de Comisia Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române, respectiv un pătrat roșu cu laturile între 10 și 15 cm, înconjurat de o bandă albă având laturile între 2 și 4 cm. Acest semn este aplicat de administrațiile parcurilor naționale și naturale la distanțe între 50 și 200 metri. Marcajele specifice ariilor naturale protejate sunt diferite de cele specifice traseelor turistice, precizează Regia. Zona cu protecție strictă (ZPS) are statut de rezervație științifică și în interiorul acesteia sunt permise doar desfășurarea activităților de cercetare, educație ecologică și ecoturism. Zona de protecție integrală (ZPI) cuprinde cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din interiorul parcului, iar aici sunt permise activități științifice și educative, ecoturism, utilizarea rațională a pajiștilor pentru cosit/pășunat, localizarea și stingerea operativă a incendiilor, reconstrucția ecologică a ecosistemelor naturale, reabilitarea unor ecosisteme necorespunzătoare/degradate, înlăturare a efectelor unor calamități, prevenirea înmulțirii în masă a dăunătorilor forestieri și acțiunile de monitorizare a acestora. Zonele-tampon sau zonele de conservare durabilă în cazul parcurilor naționale permit, pe lângă activitățile permise în ZPS și ZPI, desfășurarea activităților tradiționale de utilizare a unor resurse regenerabile, lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor, lucrări de conservare în vederea promovării regenerării naturale și fără extragerea lemnului mort, activități tradiționale de utilizare a resurselor regenerabile. De asemenea, zonele de management durabil în cazul parcurilor naturale permit desfășurarea activităților tradiționale de cultivare a terenurilor agricole și de creștere a animalelor, lucrări de îngrijire și conducerea arboratelor, lucrări de conservare, aplicarea tratamentelor silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a arboratelor, activități de vânătoare cu avizarea cotelor de recoltă, activități de pescuit sportiv. Zone de dezvoltare durabilă a activităților umane (ZDD) permite desfășurarea activităților de investiții/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale și de prevenire a oricăror efecte negative semnificative asupra biodiversității. Reamintim că Romsilva administrează, pe bază de contracte încheiate cu autoritatea publică responsabilă, 22 de parcuri naționale și naturale care au o suprafață cumulată de peste 850.000 hectare, din care 68% reprezintă fond forestier. Din acest total, 245.000 hectare reprezintă zone cu protecție strictă și integrală, unde activitățile umane sunt restricționate conform legislației specifice.