Fermierii români, până în 40 ani, pot accesa fonduri europene nerambursabile, în valoare de maxim 50.000 euro/proiect, prin Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, din cadrul PNDR.

Potrivit Ghidului solicitantului, publicat de AFIR, o primă etapă în instalarea tânărului  fermier este înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului ca microîntreprindere/întreprindere mică, având pentru prima data obiect de activitate în domeniul agricol, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de finanţare, iar înscrierea la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/ DSVSA a exploataţiei deţinute sub entitatea economica prin care solicită sprijin, se face în acelaşi termen de maximum 24 de luni. Această etapă trebuie să fie încheiata înaintea depunerii Cererii de finanţare pentru aceasta submăsură.

Cea de-a doua etapă este cea a depunerii şi înregistrării Cererii de finanţare însoţită de Planul de afaceri şi documentele obligatorii (documentele justificative legate de baza materială cu activele deţinute la momentul depunerii Cererii de finanţare), precum şi documentele anexă. Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului. Înainte solicitării celei de-a doua tranşe de plată, beneficiarul  trebuie să facă dovada creşterii performanţelor economice ale exploataţiei, prin comercializarea producţiei proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranşe de plată.

Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul implementării corecte a Planului de afaceri (adică la acordarea celei de-a doua tranşe de plată), aceasta reprezentând în fapt cea de-a III-a etapă în instalarea tânărului fermier. Solicitantul se va angaja să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării. De asemenea, trebuie precizat că, pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, tânărul fermier trebuie să se afle în proces de instalare într-o exploataţie agricolă care are dimensiunea de minimum 12.000 SO (dimensiune minimă atinsă la momentul depunerii Cererii de finanţare şi nu constituie creare de condiţii artificiale consolidarea exploataţiei înainte de depunerea Cererii de finanţare), iar înregistrarea pentru prima dată a microintreprinderii/întreprinderii mici, sau pentru prima dată a unui cod CAEN agricol în cadrul întreprinderii deja existente prin care solicită sprijin, trebuie să aibă loc cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de finanţare la AFIR. Calculul SO se realizează pe baza coeficienţilor din Cererea de finanţare, conform tabelului de SO, anexat la Ghidul solicitantului.

Un beneficiar poate accesa alte măsuri/ submăsuri din PNDR 2014-2020 care vizează activităţi agricole, doar după finalizarea implementării Planului de afaceri, respectiv după data plăţii sprijinului aferent celei de-a doua tranşe de plată. Şi o ultimă precizare: sprijinul nerambursabil este de maximum 50.000 Euro şi va fi acordat sub formă de primă în două tranşe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului - la primirea deciziei de finanţare şi, respectiv, 25% din cuantumul sprijinului  - în maximul trei ani de la primirea deciziei de finanţare.