Atestarea produselor tradiţionale reprezintă recunoaşterea tradiţionalităţii unui produs prin intermediul înregistrării sale şi emiterea documentului ,,Atestat de produs traditional” în conformitate cu noile prevederi legale.

Un produs tradiţional este un produs alimentar fabricat pe teritoriul naţional pentru care se utilizează materii prime locale,  care prezintă o reţetă tradiţională, un mod de producţie şi/sau de prelucrare tradiţional. Materia primă locală este materia prima folosită la producţia/prelucrarea/procesarea produsului tradiţional obţinută în sistem clasic. Pentru a fi înregistrat, produsul tradiţional trebuie să fie conform cu dispoziţiile naţionale şi să exprime tradiţionalitatea. Produsele tradiţionale atestate nu pot fi denumite sub un nume care intră sub incidenţa reglementărilor privind protecţia indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi ale specialităţilor tradiţionale garantate ale produselor agricole şi produselor alimentare. În ceea ce priveşte eticheta unui produs tradiţional, în înţelesul prevederilor legale, aceasta trebuie să conţină, în primul rând, denumirea produsului. În cazul în care, produsul este deja înregistrat sub o denumire personalizată, unică, acesta nu se mai înregistrează. De asemenea, eticheta trebuie să mai conţină: descrierea caracteristicilor produsului tradiţional, prin indicarea principalelor însuşiri organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice, după caz, care să definească tradiţionalitatea/specificitatea acestuia; descrierea caracteristicilor materiilor prime, care să nu conţină în compoziţia acestora, adaosuri obţinute prin sinteza chimică cum ar fi: aditivi alimentari, coloranţi, arome, vitamine, minerale, îndulcitori, edulcoranţi; provenienţa materiilor prime; descrierea caracteristicilor ingredientelor folosite în procesul de fabricaţie; indicarea ingredientelor folosite şi a principalelor însuşiri organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice, unde este cazul, ale acestora; descrierea metodei de producţie specific locală, autentică şi invariabilă, precum şi descrierea procesului tehnologic tradiţional, unde se vor trece toate fazele de producţie, cu precizarea operaţiunilor executate manual; fotografia şi descrierea produsului pe secţiune (dupa caz); modul de producţie şi/sau de prelucrare care să reflecte un procedeu tehnologic de producţie şi/sau de prelucrare tradiţional; date, înscrisuri, referinţe bibliografice cu referire la vechimea produsului, care trebuie să demonstreze transmiterea unei tradiţii de la o generaţie la alta şi din care să rezulte legătura istorică a produsului tradiţional cu locul de producţie, sau o declaraţie de notorietate din partea unei asociaţii locale a producătorilor de produse tradiţionale. Dacă nu au fost respectate condiţiile care au stat la baza obţinerii atestatului de produs tradiţional, operatorul economic va fi informat că are la dispoziţie un termen de cel mult 15 zile de la data controlului pentru remedierea situaţiei în cauză, termen după care se va efectua un nou control, iar dacă situaţia nu a fost remediată - se va dispune măsura administrativă prin anularea atestatului de produs tradiţional, radierea din RNPT şi retragerea logoului de către personalul structurii de specialitate din MADR. Solicitanţii cărora le-a fost anulat atestatul de produs tradiţional au dreptul să redepună o nouă documentaţie pentru produsul al cărui atestat a fost anulat, după cel puţin 12 luni de la data anulării acestuia. De precizat, în încheiere, că la nivelul Uniunii Europene sunt înregistrate 1.440 de produse protejate. România deţine cinci produse protejate, tradiţionale, specifice unei reginuni din ţara noastră. Este vorba despre Salamul de Sibiu, Magiunul de prune de Topoloveni, Novacul afumat din Ţara Bârsei, Srumbia de Dunăre şi Telemeaua de Ibăneşti.