Programul de sprijin pentru tomate, aflat în al treilea an de implementare, a înregistrat pentru ciclul I de producţie un număr 15.337 de cereri de înscriere în program, dintr-un total de 18.500 de fermieri interesaţi.

Potrivit unei informări a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), numărul cererilor de inscriere depuse este în creştere faţă de anul 2017, când au beneficiat de acest sprijin peste 8.000 fermieri şi faţă de 2018, când numărul total al beneficiarilor a fost de 15.712 pentru ambele cicluri de producţie. Pentru ciclul II al anului 2019 se pot depune cereri de înscriere până pe 15 septembrie 2019, pentru perioada de valorificare noiembrie - 20 decembrie. Producătorii agricoli din România sunt susţinuţi, printr-un program guvernamental, începând cu anul 2017, să cultive tomate în spaţii protejate (sere, solarii), astfel încât să asigure necesarul de consum intern din producţia autohtonă. Potrivit MADR, pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis de 3.000 de euro/an pentru cultura de tomate, beneficiarii trebuie, să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate: să dețină o suprafață cultivată  cu tomate în spații protejate de minim 1000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator inscripționată “Program susținere tomate, 2019“ și să menționeze numărul cererii depuse pentru obținerea finanțării; să obțină o producție de minim 2 kg tomate/mp; să fie înregistrați în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul de cerere; să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind comercializarea producţiei. De asemenea, legumicultorii trebuie să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul de cerere şi să valorifice producţia în perioadele ianuarie-mai inclusiv, şi/sau noiembrie - 20 decembrie, inclusiv. Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 13.991.4 lei/beneficiar/an, care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/beneficiar/an, la cursul de schimb de 4,6638 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 28 septembrie 2018. Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă, pe durata Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, în anul 2019. Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute sunt în sumă de 233.190,000 lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei 50.000 euro și se asigură din bugetul pe anul 2019 repartizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Reamintim că scopul Programului de sprijin pentru tomate, cultivate în sere sau solarii este realizarea unei producţii cantitative şi calitative pentru a eficientiza exploataţia prin capitalizare, în vederea dezvoltării unui management eficient al acesteia. În acelaşi timp, programul răspunde dorinţei consumatorului de a avea acces la produse proaspete în perioada rece a anului.