Programul „Europa digitală” este primul program de finanțare al UE al cărui obiectiv principal este să aducă tehnologiile digitale mai aproape de întreprinderi și de cetățeni.

Firmele mici și mijlocii din Uniunea Europeană, inclusiv din România, vor putea obține noi fonduri europene, prin apeluri de proiecte în valoare totală de aproape 2 miliarde de euro, care urmează să fie lansate de Comisia Europeană, începnd din perioada imediat următoare, în cadrul progarmului comunitar „Europa digitală”. Apelurile de proiecte vor fi publicate pe pagina de finanțări a Comisiei Europene. Acestea sunt evidențiate în 3 programe de lucru în valoare totală de 1,98 miliarde EUR, pentru programul „Europa digitală”, adoptate săptămâna trecută de Comisia de la Bruxelles. Acest prim set de programe de lucru prevede investiții strategice care vor contribui în mod decisiv la realizarea obiectivelor Comisiei în vederea transpunerii în practică a deceniului digital al Europei. Programul de lucru principal, cu un buget de 1,38 miliarde EUR, se va concentra pe investițiile din domeniile inteligenței artificiale (IA), cloud computing-ului și spațiilor de date, infrastructurii de comunicații cuantice, competențelor digitale avansate și utilizării pe scară largă a tehnologiilor digitale în întreaga economie și societate, până la sfârșitul anului 2022. Pe lângă acest program de lucru principal, Comisia a publicat două programe de lucru specifice: primul se axează pe finanțarea din domeniul securității cibernetice și dispune de un buget de 269 de milioane EUR până la sfârșitul anului 2022, iar cel de al doilea se axează pe înființarea și asigurarea funcționării rețelei de centre europene de inovare digitală și dispune de un buget de 329 de milioane EUR, până la sfârșitul anului 2023. Programul de lucru principal pentru programul „Europa digitală” va include investiții, în special în domenii precum: implementarea unor spații comune de date care vor facilita schimbul transfrontalier de date pentru întreprinderi, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și întreprinderile nou-înființate, și pentru sectorul public, precum și implementarea unei infrastructuri și a unor servicii agregate de tip cloud-to-edge, care vor constitui coloana vertebrală a soluțiilor digitale ce vor garanta securitatea fluxurilor de date; construirea de instalații de testare și experimentare pentru soluții bazate pe IA, cu scopul de a stimula utilizarea IA de încredere pentru a răspunde principalelor provocări societale, inclusiv provocărilor pe care le reprezintă schimbările climatice și asistența medicală durabilă; implementarea unei infrastructuri de comunicații cuantice securizate pentru UE (EuroQCI), care va asigura o reziliență ridicată la atacurile cibernetice etc. În cadrul programului „Europa digitală” se va implementa o rețea de centre europene de inovare digitală care va contribui la îndeplinirea obiectivelor acestuia, oferind acces la testarea tehnologică și va sprijini transformarea digitală a organizațiilor private și publice din întreaga Europă, inclusiv transformarea administrațiilor de la nivel național, regional sau local, după caz. Până la sfârșitul lunii noiembrie 2021, vor fi publicate primele cereri de propuneri pentru programul „Europa digitală”, următoarele fiind prevăzute în 2022. Regulamentul de instituire a programului „Europa digitală” a fost publicat în Jurnalul Oficial al UE la 11 mai 2021, a intrat în vigoare în aceeași zi și se aplică retroactiv de la 1 ianuarie 2021.