Programul IMM INVEST ROMANIA este conceput ca program multianual de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu alocări anuale ale plafonului de garantare pentru emiterea garanțiilor de stat.

Potrivit „Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM Invest Romania”, adoptat de Guvern, printr-un Memorandum,  întreprinderile Mici și Mijlocii vor putea beneficia de sprijin pentru acces la finanțare, prin garantarea de către stat a 50% din creditele pentru investiții și/sau a liniilor de creditare pentru finanțarea capitalului de lucru. Practic, este vorba despre un program multianual de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu alocări anuale ale plafonului de garantare pentru emiterea garanțiilor de stat. În ceea ce priveşte garanțiile vor fi în contul și în numele statului, acordate de Fondul Național de Garantare a IMM-urilor ( FNGCIMM) în limita unui plafon anual. Pot beneficia de prevederile acestui program toți operatorii economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderilor familiale, cu excepția următoarelor sectoare de activitate: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție. În ceea ce priveşte garanția de stat, aceasta se poate acorda pentru un singur credit pentru realizarea investițiilor și/ sau pentru un singur credit/ o singură linie de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, în procent de 50% din valoarea fiecărei finanțări, exclusiv dobânzi, comisioane și speze bancare aferente creditului garantat. În cazul creditelor de investiții, acordarea de garanții în nume și cont de stat vor avea în veder: valoarea maximă a creditului: 10.000.000 lei; valoarea garanției: maximum 5.000.000 lei; procent de garantare: maximum 50% din valoarea creditului;  perioada creditului - maximum 10 ani. În cazul liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, criteriile sunt următoarele: valoarea maximă a creditului: 5.000.000 lei; valoarea garanției: maximum 2.500.000 lei; procent de garantare: maximum 50% din valoarea creditului; perioada creditului: 24 luni cu posibilitatea prelungirii în vederea rambursării cu maxim 24 luni. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate care pot fi acordate unui beneficiar este de 10 milioane lei. De precizat că Programul va fi pus în aplicare după adoptarea unui Ordin comun al ministrului Finanțelor Publice și al ministrului Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.