Obiectivul principal al programului Garant Construct constă în susținerea finanțărilor destinate implementării proiectelor privind, printre altele, investiții în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediu implementate de IMM-uri.

Obiectivul principal al programului constă în susținerea finanțărilor destinate implementării proiectelor prin acordarea de garanții guvernamentale în mod transparent și nediscriminatoriu, de maximum 90% din valoarea finanțărilor accesate de acești beneficiari. Programul are două componente: Subprogramul de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcțiilor; Subprogramul de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ-teritoriale, care presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor. În baza Procedurii de implementare se acordă garanții de maximum 90% din valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții, în limita uneia dintre următoarele condiții valabile pentru ambele finanțări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre: pentru beneficiarii în cadrul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcțiilor: dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate; sau 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit - în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019; sau o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni. Pentru beneficiarii în cadrul Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ-teritoriale (municipii, orașe, comune) din sectorul construcțiilor, stabilirea valorii finanțării se va face de către finanțator în funcție de normele interne de creditare și valoarea proiectului finanțat, cu încadrarea în limitele menționate anterior. Potrivit actului normativ, în cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor eligibili, instituțiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 24 luni pentru rambursarea principalului. De precizat că Ordinul nr. 999/628/2022 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 399 din 27 aprilie 2022