Consumatorii vor putea beneficia de preţuri reduse la alimente înainte de data expirării şi va fi simplificată procedura prin care organizaţiile neguvernamentale vor primi alimente care nu au grad mare de perisabilitate.

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, proiectul referitor la diminuarea risipei alimentare potrivit căruia consumatorii vor putea beneficia de preţuri reduse la alimente înainte de data expirării şi va fi simplificată procedura prin care organizaţiile neguvernamentale vor primi alimente care nu au grad mare de perisabilitate. S-au înregistrat 245 voturi pentru, unul contra şi 13 abţineri.

Proiectul de lege modifică şi completează Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare.

Iniţiativa vizează organizarea la nivel naţional a activităţii tuturor operatorilor economici din sectorul agro-alimentar şi măsurile privind reintroducerea alimentelor în circuitul economic, distribuirea alimentelor către persoanele defavorizate şi conectarea producătorilor locali cu distribuitorii şi comercianţii din România, potrivit raportului comisiei de specialitate.

„Sunt prevăzute măsuri pentru magazine, restaurante, cantine, autorităţi, de reducere a risipei alimentare, cel puţin două măsuri implementate înainte să ajungă alimentele la groapa de gunoi, printre care să reducă preţul alimentelor înainte de expirare, să doneze alimentele, să le dea pentru a fi folosite pentru mâncarea animalelor, să fie folosite la compost etc. ONG-urile vor putea prelua mai uşor alimentele greu perisabile. Va exista o platformă digitală creată de Ministerul Agriculturii unde operatorii economici vor raporta date cu privire la risipa alimentară", a precizat deputata USR Diana Buzoianu, coiniţiatoare a proiectului.

Proiectul prevede măsuri pentru direcţionarea produselor de origine animală devenite improprii consumului uman către utilizatori înregistraţi în vederea utilizării de material categoria 3 pentru hrana animalelor din adăposturi, precum şi măsuri pentru direcţionarea produselor agroalimentare devenite improprii consumului uman sau animal în vederea valorificării lor prin transformare în compost sau biogaz.

De asemenea, actul normativ stabileşte că, înainte de a dispune neutralizarea deşeurilor generate, este obligatorie implementarea a cel puţin două acţiuni de prevenire a risipei alimentare.

 

Obligaţii pentru operatorii economici

Potrivit celor adoptate, operatorii economici implementează măsuri de informare şi responsabilizare pentru salariaţi pentru diminuarea risipei alimentare pe lanţul agroalimentar, începând cu producţia, procesarea, depozitarea, distribuţia şi comercializarea alimentelor, inclusiv în sectorul de industrie hotelieră şi al serviciilor alimentare.

Operatorii economici informează consumatorii despre obiceiurile de consum responsabile. Aceştia nu pot declara în mod deliberat ca fiind improprii produsele agroalimentare nevândute şi încă bune pentru consum, fără a aduce atingere regulilor privind siguranţa alimentelor.

„Operatorii economici din industria ospitalităţii vor facilita consumatorilor finali să ia, fără costuri suplimentare şi în condiţii corespunzătoare de ambalare, alimentele pe care nu le-au consumat, la finalul meselor servite, şi vor informa despre această posibilitate în mod clar şi vizibil în meniu", mai prevede actul normativ. De asemenea, conform celor adoptate, „transferul cu titlu gratuit al alimentelor se face către operatorii receptori sau consumatorii finali, acestora fiindu-le interzisă comercializarea alimentelor către alţi operatori din sectorul alimentar sau consumatorului final".

„Transferul sau transferul cu titlu gratuit al alimentelor de către operatorii economici se face cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi europene privind siguranţa alimentară, astfel: a) pentru produsele alimentare cărora li se aplică o dată limită de consum în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 şi (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, transferul se realizează înainte de data respectivă; b) pentru produsele alimentare cărora li se aplică o dată a durabilităţii minimale în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) litera (r) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011, cu modificările şi completările ulterioare, transferul poate avea loc şi după data respectivă; c) pentru produsele alimentare care sunt absolvite de indicarea termenului de valabilitate nu este necesară o dată a durabilităţii minimale, în conformitate cu punctul 1 litera d) din anexa X la Regulamentul (UE) nr. 1169/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în orice moment", mai stabileşte actul normativ.

Sancţiunile în cazul nerespectării acestor prevederi sunt amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, mai prevede proiectul. Camera Deputaţilor este for decizional.