58 amenzi în cuantum de 322.400 lei au aplicat inspectorii ITM Bihor în urma controalelor efectuate în luna ianuarie.

Luna trecută, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor, au fost controlate 236 unităţi. S-au aplicat 340 sancţiuni contravenţionale, din care 58 amenzi în cuantum de 322.400 lei şi 282 avertismente.

Din totalul de 340 sancţiuni aplicate de ITM Bihor în ianuarie, 35% (120) au fost sancţiuni în domeniul sănătate şi securitate în muncă, iar 65% (220) au fost sancţiuni în domeniul relaţiilor de muncă.

În domeniul sănătate şi securitate în muncă (SSM), luna trecută, numărul unităţilor controlate a fost 81, pentru abaterile de la normele de securitate şi sănătate în muncă s-au dispus măsuri de remediere şi au fost aplicate 120 sancţiuni contravenţionale, din care 111 avertismente și nouă amenzi în valoare totală de 44.500 lei.

În domeniul relaţiilor de muncă (RM), în ianuarie, au fost cuprinse în activitatea de îndrumare şi control un număr de 155 unităţi din domeniul public, mixt şi privat. Au fost constatate încălcări ale reglementărilor legale în vigoare în domeniul legislaţiei muncii, Codului Muncii, H.G.161/2006 etc.

„Pentru abaterile de la reglementările legale în vigoare, s-au dispus diferite măsuri de remediere şi au fost aplicate un număr de 220 sancţiuni contravenţionale, dintre care 171 avertismente (78% din totalul sancţiunilor în domeniul RM) şi 49 (22% totalul sancţiunilor în domeniul RM) amenzi în valoare totală de 277.900 lei”, a precizat Marius Rotar, inspectorul șef ITM Bihor.

Potrivit acestuia, în domeniul relațiilor de muncă, în ianuarie, din totalul de 220 sancţiuni: 214 (97% din total sancțiuni) au fost sancţiuni pentru neconformităţi, altele decât munca nedeclarată, din care: 45 amenzi în cuantum total de 187.900 lei și 169 avertismente; 6 (3% din total sancțiuni) au fost sancţiuni pentru neconformităţi pentru munca nedeclarată, din care: patru amenzi în cuantum total de 90.000 lei și două avertismente.

„În urma controalelor efectuate în ianuarie, au fost depistate șase societăţi comerciale care practicau muncă nedeclarată, fiind identificate 19 persoane prestând activitate nedeclarată, respectiv fără a avea încheiat contract individual de muncă”, a subliniat șeful ITM Bihor.

Pentru munca nedeclarată s-au aplicat patru amenzi  în valoare totală de 90.000 lei și două avertismente. Dintre acestea: patru persoane din cadrul a trei unități nu aveau încheiat contract individual de muncă; 14 persoane din cadrul a două unități prestau activitate cu depășirea duratei timpului de muncă stabilit în contractul individual de muncă cu timp parțial; o persoană din cadrul unei unități a fost primită la muncă fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

Exemple de domenii de activitate în care s-a depistat muncă nedeclarată: coafor, asistență socială, construcții, școli conducere auto, casă de schimb valutar.

Pentru munca subdeclarată (acordarea unui salariu net mai mare decât cel evidenţiat în statele de plată a salariului şi în declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităţilor fiscale,) s-au aplicat cinci amenzi în valoare totală 72.000 lei.

„Pentru deficienţele constatate, pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate menţionate mai sus, au fost dispuse măsuri pentru intrarea în legalitate”, a concluzionat Marius Rotar.