Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că a efectuat plata sumei de 30.325.439,73 lei cuvenită sub formă de rentă viageră agricolă aferentă anului 2022.

 

Din această sumă, 11.473.279,96 lei a fost alocată unui număr total de 7.659 rentieri, care au solicitat plata prin cont bancar și au obținut viza carnetelor de rentier în perioada 1 martie – 30 iunie 2023; 18.433.327,36 lei – pentru 14.271 rentieri care au solicitat plata prin mandat poștal și au obținut viza carnetelor de rentier în perioada 1 martie – 31 mai 2022; 418.832,41 lei – pentru 336 moștenitori ai rentierilor decedați care au solicitat plata rentei aferentă anului 2022 până la data decesului rentierului agricol, atât prin mandat poștal cât și prin cont bancar.

Termenul final de plată este data de 30 noiembrie 2023, data până la care APIA va mai efectua restul de plăți reprezentând rentă viageră aferentă anului 2022, astfel: 4.550.461,69 lei pentru peste 4.000 rentieri/beneficiari care au solicitat plata prin mandat poștal/bancă și au obținut viza carnetelor de rentier în perioada 1 iulie – 31 august 2023; pentru moștenitorii care vor solicita plata rentei aferentă anului 2022 până la data decesului rentierului agricol și care vor depune dovada calității de moștenitor și carnetul de rentier în original, până la termenul final de depunere a actelor doveditoare de 15 octombrie 2023.

În cazul în care există mai mulţi moştenitori, persoana care se prezintă cu documentele la Centrele APIA trebuie să prezinte o împuternicire notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorate rentierului.

Documentele care atestă moştenirea depuse după data de 15 octombrie a anului următor celui pentru care aceasta se datorează nu se mai iau în considerare.

Viza anuală a carnetelor de rentier pentru anul 2022 a putut fi obținută atât prin prezența fizică a rentierului sau a împuternicitului/mandatarului/curatorului, cât și prin mijloace electronice de comunicații, telefonic sau poștă/curier, ca urmare a prevederilor art. 8 din OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale și a faptului că beneficiarii rentei viagere sunt persoane cu vulnerabilitate ridicată, având vârsta de peste 80 de ani.

În cazul în care sumele virate de APIA către rentieri sunt returnate în contul agenției din diverse motive, APIA poate relua plata acestora în termen de 3 ani de la data-limită anuală de plată (30 noiembrie a fiecăruia an), inclusiv în caz de deces al rentierului, către moștenitorii legali ai acestora având la bază documentele justificative aferente.

„La APIA Centrul județean Bihor au fost vizate 698 de carnete de rentier pentru anul 2022, pentru o suprafață de 2.898,1246 ha teren (vândut - 1.820,6173 ha, arendat -1.077,5073 ha) și o sumă de 1.151.257,33 lei”, precizează Ioan Sorin Roman, directorul executiv al APIA CJ Bihor.