Veniturile totale medii lunare au reprezentat în anul 2023, în termeni nominali, 7.175 lei pe o gospodărie, reprezentând 2.872 lei pe o persoană, în creştere cu 11,0%, respectiv, cu 11,5% faţă de anul 2022, arată datele INS publicate luni, 10 iunie.

 

Veniturile băneşti medii lunare au fost, în anul 2023, de 6.644 lei lunar pe o gospodărie (2.659 lei pe o persoană) în creştere cu 10,8% faţă de anul 2022, iar veniturile în natură de 531 lei lunar pe o gospodărie (213 lei pe o persoană), în creștere cu 13,0% față de anul 2022.

Salariile şi celelalte venituri asociate acestora au fost de 4.794 lei lunar pe o gospodărie și au format cea mai importantă sursă din veniturile totale (66,8% din veniturile totale ale gospodăriilor, în scădere faţă anul 2022 cu 0,3 puncte procentuale). La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, o contribuție însemnată au avut-o atât veniturile din prestații sociale de 1.464 lei lunar pe o gospodărie (20,4% în anul 2023, respectiv 19,9% în anul 2022 din veniturile totale ale gospodăriilor), cât şi veniturile în natură (7,4% în anul 2023, respectiv, 7,3% în anul 2022), formate din valoarea în venituri în natură obținute de salariați și beneficiarii de prestații sociale (1,6% în anul 2023, respectiv 1,4% în anul 2022) și din valoarea în lei a produselor agroalimentare și nealimentare consumate din resurse proprii (5,8% în anul 2023, respectiv, 5,9% în anul 2022).

INS arată că în ceea ce privește mediul de rezidenţă, nivelul venitului total mediu lunar pe o gospodărie în mediul urban în anul 2023 a fost de 7.961 lei, de 1,3 ori mai mare decât în mediul rural, iar pe o persoană, de 3.420 lei, de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural.

Din punct de vedere al structurii veniturilor totale, în anul 2023, în mediul urban, ponderea salariilor brute şi a altor drepturi salariale ȋn veniturile totale a fost de 72,8%, mai mare cu 15,7 puncte procentuale faţă de cea din mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea veniturilor din prestații sociale a fost de 21,6%, mai mare cu 1,9 puncte procentuale față de cea din mediul urban.

Ponderea veniturilor în natură a fost de 12,4% în mediul rural, de 2,9 ori mai mare față de cea din mediul urban.

 

Cei mai mulți bani se duc pe mâncare și taxe

 

Cheltuielile băneşti medii lunare au fost, în anul 2023, de 5.808 lei pe o gospodărie (2.325 lei pe o persoană), mai mari cu 11,1% față de anul 2022, respectiv cu 11,6% la nivel de persoană.

Contravaloarea consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii, în anul 2023, a fost, în medie, de 415 lei lunar pe o gospodărie (166 lei pe o persoană), în creștere cu 8,6% față de anul 2022.

În anul 2023, principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul (cheltuielile bănești de consum și contravaloarea consumului uman din resurse proprii) de 3.860 lei lunar pe o gospodărie (62,0%) şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, taxelor de 1974 lei pe o gospodărie (31,7%), precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (cheltuielile bănești de producție și contravaloarea consumului furajer din resurse proprii) de 129 lei pe o gospodărie (2,1%).

Mediul de rezidență evidențiază diferențe între nivelul cheltuielilor totale medii lunare. În mediul urban cheltuielile medii lunare pe o gospodărie au fost de 6.840 lei, mai mari de 1,3 ori decât în mediul rural. Astfel, o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 2.938 lei lunar, de 1,5 ori mai mult decât o persoană din mediul rural.