Comisia municipală de urbanism și amenajare a teritoriului a aprobat în ședința de săptămâna trecută mai multe proiecte care vizează dezvoltarea sectorului imobiliar în municipiu.

Societatea Bie Consult a solicitat avizul Arhitectului Șef pentru „Desființare imobil și construire hostel P+2E”, în Piața Rahovei, nr. 3, vizavi de Biserica ortodoxă.

Parcela pentru care s-a elaborat documentația - faza Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) are o suprafață de 1078 mp. Accesul la parcela studiată se realizează din Piața Rahovei, zona accesibilă din str. Sulyok Istvan sau str. Primăriei.  Pe acest teren, la ora actuală există șapte construcţii, din care șase locuințe (Ap.2-7) și un spațiu de servicii (Ap. 1) amplasat spre Piaţa Rahovei, dar cu acces din incintă. Se propune desființarea construcției C1 - Apartament 7, cu o suprafață construită de 75 mp și reconstruirea unui imobil, cu amprenta la sol tot de 75 mp, pe limita clădirii desființate. Regimul de înălțime propus pentru construcția nouă va fi de P+2E, aceasta urmând să aibă destinația de hostel cu 5 camere de cazare. La ora actuală Piaţa Rahovei poate fi circulată atât auto cât şi pietonal.

 

Apartamente în regim hotelier

Tot în cadrul ședinței de vineri, 27 mai, Festum Magnum a solicitat aviz de oportunitate pentru comasarea a două terenuri aflate în proprietatea beneficiarului și construirea unui imobil de apartamente în regim hotelier și alimentație publică (restaurant), plus spații de parcare aferente, pe str. Sf Apostol Andrei, nr. 22, colț cu Emilian Mircea Chitul.

Comisia a dat aviz de oportunitate pentru întocmire PUD pe baza unui studiu de cvartal, respectiv a unui studiu istoric. Prin poziționarea sa, imobilul va avea vedere atât înspre Crișul Repede, cât și către str. Sf. Apostol Andrei.

„Cvartalul în care va fi amplasată această clădire se află într-o zonă de restructurare, conform PUZ - CP, iar modul în care va fi conceput imobilul propus va constitui un reper pentru dezvoltarea ulterioară a zonei atât prin poziție, cât și prin volumetria propusă”, a explicat Radu Fortiș, arhitectul-șef al orașului.

 

Clădire de birouri cu spațiu comercial

Pe baza unui aviz de oportunitate favorabil obținut anterior, Intersting a prezentat comisiei documentația aferentă PUD pentru demolare imobile existente și construire clădire de birouri cu spațiu comercial la parter pe str. Mărășești, nr. 7A.

Cele două imobile propuse spre demolare se află într-o stare avansată de degradare, fiind în proprietatea Intersting.

Proiectul propune reorganizarea unei incinte pe care în prezent se găsește o clădire neutilizată și a unei anexe, aflată într-o stare avansată de degradare. În locul lor se va construi o clădire cu regim de înălțime P+2+R cu funcțiunea de birouri și spațiu comercial la parter.

Având în vedere respectarea conținutului cadru și a indicatorilor urbanistici, documentația PUD a fost avizată favorabil. În continuare, documentația va urma etapa de consultare a publicului și aprobarea în Consiliul Local.