Municipalitatea vrea să reabiliteze nu mai puțin de 19 puncte termice pe bani europeni. Conductele sistemului de încălzire se vor înlocui cu rețele din țevi preizolate, iar conductele rețelei de furnizare a apei calde de consum se vor înlocui integral cu țevi din materiale plastice, preizolate, cu un coeficient de pierdere termică scăzut.

Primăria Oradea prin Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională (DMPFI) a depus joi, 16 mai, spre finanțare prin Fondul de Modernizare, program gestionat de Ministerul Energiei, proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - Etapa IV”.

Fondul de Modernizare este un mecanism de finanțare introdus de Uniunea Europeană, constituit din sume provenind din comercializarea de către UE a certificatelor de emisii colectate la nivelul uniunii, prin care se asigură surse financiare pentru investiții în modernizarea sistemelor energetice și îmbunătățirea eficienței energetice.

Dacă în primele 3 etape de investiții în modernizarea Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) a Municipiului Oradea au fost efectuate, începând cu anul 2013, lucrări de înlocuire ale magistralelor principale de transport a energiei termice (fiind înlocuită peste 80% din lungimea totală a acestora), respectiv modernizarea sursei principale de producție a energiei termice, în cadrul etapei a IV-a va continua reabilitarea și modernizarea SACET Oradea cu lucrări de modernizarea unei părți a rețelei de distribuție aferente punctelor termice.

Reabilitarea reţelelor termice (tronsoane de reţea prioritare identificate ca având pierderi energetice importante) va contribui la reducerea pierderilor în reţele, scăderea consumului de combustibili și creşterea eficienţei energetice, fapt ce va duce la reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă.

 

Se vor reabilita 19 puncte termice

Prin intermediul acestei investiții este propusă înlocuirea integrală a conductelor aferente rețelei de distribuție ce deservește consumatorii arondați la 19 puncte termice din Oradea: PT 100, PT 113, PT 115, PT 116, PT 117, PT 121, PT 124, PT 126, PT 510, PT 511, PT 512, PT 513, PT 514, PT 522, PT 612, PT 831, PT 833, PT 842, PT 849.

Cele 19 puncte termice deservesc consumatori aflați pe străzile: Aluminei,  George Călinescu, Bulevardul Dacia, Transilvaniei, Corneliu Coposu, Predeal, Blaise Pascal, Moldovei, Mihail Sadoveanu, Zimbrului, Profesor Doctor Ioan Cantacuzino, Michelangelo, Locomotivei, Lacul Roșu, Traian Lalescu, Vagonului, Mehedinți, Bulevardul Ștefan cel Mare, Cosminului, Milcovului, Camille Flammarion, Galileo Galilei, Bârsei, Traian Grozăvescu, Târnavelor, Carpați, Sfântul Apostol Andrei, Alexandru Cazaban, Oneștilor, Grigore Erofte, Lăpușului, Salcâmilor, Ovid Densusianu, Meșteșugarilor, Profesor Dimitrie Pompeiu, Alexandru D. Xenopol, Henri Coandă, Calea Aradului, Richard Wagner, Bulevardul Decebal, Menumorut, Vasile Conta, Doina, Alexandru Odobescu, Dimitrie Cantemir, Anatole France, Jean Jaures, Lugojului, Războieni, Banatului, Borsecului, Grădinarilor, Prutului, Eftimie Murgu, Ioan Rațiu, Someșului, Seleușului, Miron Pompiliu, Aleea Salca, Apateului, Nojoridului, Leonardo da Vinci, Alexandru cel Bun.

Conductele sistemului de încălzire se vor înlocui cu rețele din țevi preizolate (din oțel sau alte materiale, dar care sunt susceptibile să asigure funcționarea la parametri existenți ai rețelei de distribuție), iar conductele rețelei de furnizare a apei calde de consum se vor înlocui integral cu țevi din materiale plastice, preizolate, cu un coeficient de pierdere termică scăzut.

Totodată, conductele rețelei de recirculare a apei calde de consum se vor monta în paralel cu rețelele de încălzire și vor fi conduse la fiecare utilizator.

Toți utilizatorii vor fi alimentați independent, din domeniul public, cu scoaterea rețelelor din subsoluri și din domenii private.

Valoarea totală a proiectului este de puțin peste 375 de milioane de lei, iar valoarea eligibilă a proiectului este în valoare de aproximativ 248 de milioane de lei.

Valoarea finantării nerambursabile exclusiv TVA din Fondul de Modernizare este de puțin peste 246 de milioane de lei (99% din cheltuieli eligibile), TVA fiind încadrat ca și cheltuială neeligibilă.

În cadrul contractului de finanțare sunt cuprinse, pe lângă componenta de lucrări (estimate a fi efectuate pe durata a 36 de luni), și plata serviciilor de supervizare și dirigenție de șantier necesare supravegherii lucrărilor respectiv servicii de audit financiar, verificare tehnică de calitate și servicii de informare și publicitate.