Consiliul Local a aprobat, în şedinţa de joi, 28 aprilie, documentația de avizare pentru reabilitarea drumului de legătură între străzile Calea Clujului și Griviței.

Drumul de legătură pornește din Calea Clujului și se termină la intersecția cu strada Griviței, dar fără acces auto la această stradă. În momentul de față, doar pietonii au acces în str. Griviței, în timp ce accesul din drumul de legătură în Calea Clujului este cu obligație la dreapta. Totodată, zona este una aglomerată, având în vedere apropierea de Cetatea Oradea, Catedrala Episcopală, zona rezidențială și alte clădiri de interes public.

Prin realizarea lucrărilor de reabilitare se va asigura: îmbunătățirea circulației rutiere pe străzile din zona rezidențială, în special prin amenajarea intersecției cu str. Griviței, îmbunătățirea suprafeței carosabile, refacerea suprafeței pietonale, extinderea trotuarelor și limitarea folosirii acestui spațiu pentru parcarea autovehiculelor, amplasarea de elemente pentru îmbunătățirea siguranței rutiere, modernizarea sistemului de colectare  a apelor pluviale.

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții a fost elaborată de către S.C Proexco SRL Oradea.

Valoarea totală a investiției este de 4.189.052 lei (inclusiv TVA), iar durata de execuție este de 2 luni. Strada are o lungime de 513 m și face parte din categoria funcțională III.