Consiliul Local a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru coridorul de expropriere necesar în vederea amenajării în Oradea a celui de-al doilea punct de colectare selectivă a deșeurilor rezultate din amenajări/reamenajări interioare a spațiilor de locuit și din gospodăriile populației.

 

Punctul de colectare va fi amenajat pe str. Uzinelor și va fi prevăzut cu dotări specifice de acces auto, cântărire și colectare pe tipuri de deșeuri. Acesta se va afla în gestiunea operatorului de salubritate licențiat, RER Vest.

În municipiul Oradea este deja operațional un punct de colectare deșeuri rezultate din renovările de locuințe, destinat în principal locuitorilor de pe malul stâng al Crișului Repede, în zona str. Thurzo Sandor, în vecinătatea Cimitirului Municipal. Construit de RER și deschis în noiembrie 2017, acest prim centru de colectare a costat aproximativ 150.000 de euro și a fost realizat din cei 850.000 de euro pe care firma de salubritate RER și i-a asumat ca investiții atunci când Primăria Oradea a prelungit contractul de salubritate pe următorii 4 ani. La finalul anului trecut, deci la peste un an de la inaugurarea centrului de colectare selectivă a deşeurilor de pe pe str. Thurzo Sandor, peste 1.500 de tone de deșeuri au fost colectate de la orădeni în mod gratuit.Zona avută în vedere pentru realizarea celui de-al doilea punct de colectare selectivă a deșeurilor este destinată în principal locuitorilor de pe malul drept al Crișului Repede.

„În acest moment, terenul pe care se propune amplasarea investiției este un loc de depozitare, pe care oamenii din zonă îl folosesc pentru a se debarasa de deșeuri, respectiv un loc unde se refugiază oamenii străzii și care crează un disconfort estetic și olfactiv. Totodată, locul este folosit și ca parcare ilegală de către camioanele aflate în tranzit”, menţionează Primăria Oradea.

Punctul de colectare va cuprinde: o porțiune asfaltată pentru circulația auto și pietonală, o porțiune betonată pe care se vor amplasa 12 containere de depozitare a deșeurilor, un container pentru deșeuri periculoase, respectiv două containere prefabricate dotate pentru funcțiuni administrative și grupuri sanitare care să deservească atât personalul administrativ, cât și utilizatorii punctului de colectare.

Investiția propusă presupune și racordarea amplasamentului la rețeaua electrică din zonă, precum și racordarea la rețeaua de apă și canalizare a municipiului.

Finanțarea va fi asigurată de către RER Vest. Valoarea totală a investiției este de 1.067.220 lei inclusiv TVA, iar durata de realizare a acesteia este de 7 luni.

Suprafața totală a incintei punctului de colectare va fi de 2.973 mp, iar deșeurile care se vor colecta aici vor fi: deșeuri cu conținut periculos, materiale textile, bunuri reutilizabile, ambalaje metalice, obiecte de uz caznic, sticlă, deșeuri electrice, electrocasnice, electronice, materiale plastice, hârtie și carton, lemn, mobilier, deșeuri vegetale și deșeuri din construcții.