Trei oferte au fost depuse pentru proiectarea pasajelor din zona Magazinului Crișul și a Gării Oradea. Valoarea estimată a achiziției pentru serviciile de proiectare a celor două loturi este de aproape 3,9 milioane de lei.

Conform declarației de participare postată în SEAP, au depus oferte Inpro Muhendislik Mușavirlik Anonim Șirketi (lot 1), asocierea Someș - Top-Grup - Costin și Vlad Birou de Proiectare (lot 1 și 2) și asocierea F.I.P. Consulting - Urban Proiect grup (lot 1 și 2).

Prima etapă a proiectului vizează zona dintre Pasajul Magheru, deja realizat, până după Magazinul Crișul. Prin acest proiect se va crea o undă verde pentru tramvai, prin realizarea unui pasaj subteran în intersecția dintre B-dul Magheru, str. Republicii, str. Brașovului și str. Louis Pasteur (zona Magazinului Crișul). De asemenea, se vor reabilita suprafața rutieră și trotuarele aferente Bd-lui General Magheru, de la Magazinul Crișul până aproape de Podul Dacia, exceptând zona unde s-au executat deja lucrări pentru Pasajul Magheru.

În această zonă, tramvaiul va veni de pe Magheru și va intra în subteran prin pasajul care se va crea în intersecția din zona Magazinului Crișul.

Totodată, se va analiza necesitatea realizării unui pasaj pietonal în zona Magazinului Crișul, care să subtraverseze sau supratraverseze strada Republicii.

Tot în cadrul acestui proiect se dorește reabilitarea piațetei pietonale din Bulevardul Magheru, crearea și modernizarea unor stații de tramvai și autobuz, modernizarea rețelei de utilități, plantarea unor aliniamente de arbori specifici bulevardelor, amplasarea de mobilier urban, coșuri de gunoi, rastele pentru biciclete etc. De asemenea, se va avea în vedere înlocuirea stâlpilor de susținere a firului de contact al tramvaielor și a stâlpilor de iluminat.

 

Coridorul de mobilitate Magheru - Republicii, etapa 2

A doua etapă a proiectului vizează zona cuprinsă între Magazinul Crișul și Gara Oradea. În această etapă se urmărește crearea de undă verde pentru tramvai prin realizarea unui pasaj subteran în zona stației de cale ferată Gara Centrală Oradea (situată în zona intersecției dintre Piața București, str. Republicii, str. Ștefan cel Mare și str. Berzei). Astfel, traficul rutier va intra prin subteran, iar tramvaiul va circula la nivelul solului. 

Proiectul mai prevede reamenajarea zonei stației de cale ferată Gara Centrală Oradea, prin crearea unei piațete publice deasupra pasajului subteran rutier, crearea unei zone intermodale în Piaţa București (nod de transport feroviar, tramvaie, autobuze regionale, autobuze OTL, taxi).

Tot în această etapă se va reabilita suprafața rutieră și trotuarele aferente străzii Republicii de la Magazinul Crișul până în zona Gării Centrale, se vor crea și moderniza stații de tramvai și autobuz, se vor planta aliniamente de arbori specifici bulevardelor (în zonele unde este posibil), se vor moderniza rețelele de utilități, se vor înlocui stâlpii de susținere a firului de contact şi stâlpii de iluminat, se va amplasa mobilier urban, coșuri de gunoi și rastele pentru biciclete.

Valoarea estimată a achiziției pentru serviciile de proiectare este de puțin peste 2,1 milioane de lei pentru locul 1 și puțin peste 1,75 milioane de lei pentru lotul 2.

Serviciile de proiectare (elaborare studiu de fezabilitate, elaborare studii conform HG 907/2016, elaborare studiu de trafic, elaborare documentații suport și obținere avize, acorduri și autorizații, elaborare proiect autorizație construire, elaborare proiect tehnic și detalii de execuție, asistență tehnică pe parcursul execuţiei lucrărilor) sunt finanțate prin intermediul Programului Operațional Asistență Tehnică, într-un proiect în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2014 - 2020.