Membrii Comisiei municipale de urbanism au avut de analizat 43 de proiecte, dintre care 26 în comisia de urbanism, iar 17 în subcomisie. O parte dintre proiecte au primit aviz nefavorabil, cu recomandări de revenire la comisie. Printre proiectele avizate favorabil se află construirea unui service auto pe strada Americii.

Firma Arch Group a solicitat avizul arhitectului șef pentru Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru construirea unui service auto pe strada Americii, nr. 43/A. Terenul are o suprafață totală de 2.500 metri pătrați. O parte din această suprafață va fi destinată lărgirii străzii Americii la profil de 18 metri, conform Planului Urbanistic General (PUG) și constituirii unui drum public paralel cu calea ferată, conform PUZ aprobat cu HCL 83/2011. Astfel, vor rămâne 1.962 pentru construcție. Hala va avea regimul de înălțime parter și suprafața construită la sol de 400 metri pătrați.

„Strada Americii va constitui o arteră importantă pentru dezvoltarea viitoare a orașului Oradea. Această funcțiune este una compatibilă cu zona funcțională, iar soluția propusă a fost avizată favorabil de către specialiștii CMUAT, urmând să se parcurgă procedurile normale de avizare și autorizare”, a precizat Arina Moș, viceprimarul municipiului Oradea.

 

Extindere showroom

Novambient a solicitat extindere pe verticală cu încă două nivele, iar regimul de înălțime propus este de P+2E+R. Este vorba despre extinderea unui magazin cu piese sanitare, un showroom pe plan de situație existent.

Potrivit proiectului, se mai propune construirea unui rezervor de incendiu și o casă de pompe amplasate sub cota curții amenajate, dar și o scară de evacuare exterioară. Volumetria nou propusă se încadrează în reglementările zonei funcționale și în cadrul zonei preponderent comerciale.

„Specialiștii comisiei de urbanism au solicitat analizarea unei soluții echilibrate cu privire la realizarea scării de incendiu, astfel încât să nu fie afectată imaginea generală a clădirii. În ședința de joi s-a avizat favorabil soluția propusă de către arhitect”, a precizat Radu Fortiș, arhitectul șef al orașului. 

 

Locuință unifamilială

O persoană fizică a solicitat aviz arhitect șef pentru demolarea construcțiilor existente și construirea unei locuințe unifamiliale, cu regim de înălțime P+E și refacere împrejmuire teren. Este vorba despre o intervenție punctuală în zona construită protejată pe strada Malului, stradă care prin amplasarea ei oferă o imagine urbană către cursul Crișului Repede. S-a avizat o abordare modernă care să poată să se încadreze în cadrul construit preexistent. Parcela a fost studiată prin Plan Urbanistic de Detaliu aprobat prin HCL 576/2022.