Intenția Administrației Bazinale de Apă Crișuri este de a finaliza, până la sfârșitul acestui an, lucrările necesare amenajării râului Crișul Repede, pe tronsonul situat între Sinagoga Neologă Sion și Podul Ladislau.

„Sunt lucrările la zidul de sprijin, care are o lungime de aproximativ 88 m, și fac parte din lucrarea de amenajare a malului stâng al Crișului Repede. Lucrarea a cunoscut o perioadă de stagnare, întrucât trebuia finalizată parcarea, ne-a declarat, printre altele, Anca Mihociu, purtătorul de cuvânt al ABA Crișuri.

Potrivit interlocutoarei noastre, lucrările au început în baza Autorizației de construire nr. 2594/19 noiembrie 2019, emisă de Primăria Oradea.

Titularul de investiție este Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, autoritatea contractantă fiind Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Crișuri.

În documentul pus la dispoziția noastră de purtătorul de cuvânt al ABA Crișuri, se mai arată că studiul a fost elaborat de SC Aquaproiect SA și că lucrările sunt realizate de SC Repcon SA.

„În cadrul acestui proiect tehnic, au fost prevăzute a se executa lucrările necesare amenajării râului Crișul Repede, pe tronsonul situat între Sinagogă și Podul Ladislau, pe malul stâng, lungimea tronsonului fiind de 220 m, măsurați pe axa de trasare a lucrărilor de consolidare a malului. Din acești 220 m de amenajare, o lungime de aproximativ 132 m o reprezintă amenajarea la baza malului cu prism de anrocamente, peste care se va realiza o alee de promenadă, iar cca 88 m vor consta în execuția unui zid de sprijin de beton armat, în locul zidului existent care se demolează (conform recomandărilor Expertizei Tehnice), precum și definitivarea platformei de promenadă și a scărilor de beton aferente acesteia. Zidul de beton armat va avea înglobat o rampă de coborâre de la nivelul malului până la nivelul promenadei”, se menționează în document.

În funcție de alocarea fondurilor necesare, intenția ABA Crișuri este de a finaliza aceste lucrări până la sfârșitul anului 2020.