În ultima ședință din 2021, specialiștii Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajare a Teritoriului (CMUAT) au analizat 16 proiecte, printre cele mai importante regăsindu-se avizul de oportunitate pentru amenajarea unui boutique hotel și construirea unui imobil de locuințe colective. 

Astfel, s-a dat aviz de oportunitate pentru elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru amenajarea unui boutique hotel într-o clădire existentă, pe strada Iuliu Maniu, nr 2, din Oradea. Solicitantul, Flavoia Invest SRL propune schimbarea destinației în boutique hotel și o extindere a corpului existent cu un corp nou parter și o terasă. Totodată, Construcții Bihor a primit aviz de oportunitate pentru construirea unui imobil de locuințe colective cu spații comerciale/servicii la parter și parcare colectivă supraterană, pe strada Berzei, nr. 5 din Oradea.

„Anul 2021 a fost plin de proiecte și provocări pentru specialiști din cadrul CMUAT. Comisia are rol consultativ în fundamentarea tehnică de specialitate în vederea luării deciziilor de către arhitectul-șef. Punctul de vedere al CMUAT fundamentează avizele de oportunitate și avizele arhitectului-șef. Avizele pot fi favorabile sau favorabile cu condiționări, consultative, respectiv de oportunitate”, menţionează Primăria Oradea.

„Una dintre marile provocări ale comisiei în acest an a fost organizarea de ședințe comune cu Comisia Zonală a Monumentelor Istorice Bihor pentru obiectivul din Parcul Traian nr. 14. În urma mai multor ședințe comune s-a reușit concretizarea unui proiect ce a primit avizul favorabil al ambelor comisii. Această practică va fi extinsă și în 2022. Tot în acest an am demarat procedura de susținere a proiectelor online, procedură care ne ajută în eficientizarea proiectelor. Le mulțumesc tuturor membrilor comisiei CMUAT pentru implicarea și profesionalismul de care dau dovadă. Datorită lor, Oradea se dezvoltă frumos din punct de vedere urbanistic și arhitectural”, a punctat Arina Moș, viceprimarul orașului Oradea.

La finalul fiecărui an, în baza protocolului încheiat cu Ordinul Arhitecților, CMUAT solicită desemnarea posibililor membri care să facă parte în următorul an din comisie. Spre deosebire de anii trecuți, când erau patru membri, începând cu anul 2020 numărul membrilor desemnați de Ordinul arhitecților este de şase, la care se adaugă arhitectul-șef al orașului. Cel puțin un arhitect trebuie să fie proaspăt absolvent, iar majoritatea arhitecților trebuie să fie înscriși în Registrul Urbaniștilor din România. Din structura extinsă mai fac parte şase reprezentanți ai Primăriei Municipiului Oradea și un consilier local, astfel că numărul membrilor comisiei a crescut la 13, față de 11 cât era în trecut. Toți cei 13 membri sunt cu drept de vot. „Am lărgit componența acestei comisii pentru ca dezbaterile și soluțiile tehnice și urbanistice să fie cât mai bine argumentate, astfel încât să se ia cea mai bună decizie”, a precizat Radu Fortiș, arhitectul-șef al orașului. Printre proiectele cele mai importante ale CMUAT în 2021 se află: Planul Urbanistic Zonal (PUZ) - Regenerare Urbană Bulevardul Decebal-str. Tudor Vladimirescu; PUZ-ul pentru Parcul Industrial I; PUZ-ul viitorului stadion; avizarea documentației pentru extinderea terminalului Cargo; avizarea master planului pentru realizarea Centrului Cultural Județean.