Cea mai veche școală tehnică din partea de sud-est a județului Bihor, Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș” Beiuș, a găzduit luni, 10 iunie, festivitatea de absolvire a celei de-a 139-a promoții.

 

Pentru asigurarea forței de muncă necesare atelierelor și prăvăliilor dintr-o urbe ce trăia din comerț și meșteșuguri, în deceniul nouă al secolului XIX, edilii Beiușului au decis înființarea unei școli de meserii. În anul școlar 1885-1886, își deschidea porțile Școala industrială de stat de la Beiuș, cea care, de-a lungul timpului, a pregătit generații de meseriași, comercianți și specialiști în diverse domenii tehnice.

În anul școlar 1889-1890, școala avea 34 de elevi care deprindeau următoarele meserii: zidar, pantofar, cizmar, cojocar, croitor, fierar, brutar, hornar, tinichigiu, măcelar, strungar, comerciant, rotar, lăcătuș, legător de cărți. În perioada de până la Marea Unire, cursurile școlii de ucenici au continuat în incinta celei primare de stat (o parte din clădirea veche a Colegiului Tehnic „Ioan Ciordaș”). Numărul elevilor școlii a variat între 25 și 40, abia în deceniul al doilea al secolului trecut acesta ajungând, în unii ani, la o sută. Până la 1918, au absolvit cursurile școlii 473 de „ucenici de stat” în meseria comerț, după care, în perioada interbelică, ponderea având-o pregătirea „ucenicilor industriași”.

După instaurarea regimului comunist, școala primară de stat a fost mutată, iar cea profesională de ucenici se extinde, începând din anul 1949, în întreaga clădire. La începutul anului școlar 1951-1952, școala dispune de cămin și cantină proprii, iar activitatea practică, realizată, până în 1950, prin ucenicie la patroni, este efectuată la atelierul școlii, constituit prin confiscarea și comasarea unor ateliere particulare. În această perioadă, pe lângă tâmplari, școala pregătea zidari, lăcătuși, electricieni, instalatori tehnico-sanitari, mozaicari, țesători de covoare, croitori și cofetari-patiseri.

În deceniile care au urmat, școala a fost dotată cu noi săli de clasă, cum ar fi cele din prelungirea clădirii vechi cu etaj, construite în 1962, cu centrală termică, noi spații destinate sectorului administrativ-gospodăresc, trei ateliere, ridicate în perioada 1970-1974 și cu un cămin-internat construit în 1976. Cel mai mare imobil din cadrul școlii, cuprinzând zece săli de clasă, șase laboratoare, sală profesorală și birouri, a fost dat în folosință în 1980.    

Din anul școlar 1974-1975, această instituție de învățământ asimilează și cursul liceal, până în anul școlar 1989-1990, aici pregătindu-se elevi în următoarele domenii de activitate: exploatarea și industrializarea lemnului, silvicultură, construcții de mașini, construcții montaj, comerț și alimentație publică.

După Revoluția din Decembrie, școala parcurge o perioadă de adaptare la noile realități socio-economice, oferta educațională fiind completată cu noi profiluri: economic, arte plastice, silvicultură, matematică-informatică. A fost înființat învățământul gimnazial, s-a constituit școala de ucenici, toate acestea determinând, în anul 1996, schimbarea titulaturii din Liceu Industrial în Grup Școlar.

Ca o recunoaștere a prestigiului căpătat de-a lungul timpului și a importanței în peisajul educațional bihorean, în special și românesc, în general, de pe băncile acestei școli pornind în viață peste o sută de promoții de absolvenți foarte bine pregătiți, începând cu anul școlar 2006-2007, renumita instituție de învățământ devine Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș”.

Momente emoţionante

Cu o asemenea tradiție, la care se adaugă numeroasele proiecte Leonardo și Erasmus derulate în ultimele decenii, Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș” Beiuș a devenit una dintre cele mai atractive unități de învățământ bihorene, absolvenții de la „Ciordaș” furnizând studenți de calitate universităților din vestul țării, dar și forță de muncă înalt calificată economiei județului nostru și nu numai.

După cum spuneam, luni, 10 iunie, pentru o nouă promoție de liceeni soneria Colegiului Tehnic „Ioan Ciordaș” s-a auzit pentru ultima oară, la eveniment participând, pe lângă absolvenți și personalul școlii, colegii din clasele mai mici, părinți și rude de-ale absolvenților.

Conform tradiției, festivitatea a început sosirea în careu a celor patru clase terminale de liceu, cu următoarele specializări: Tehnician în activități economice (XII A), Tehnician în activități de comerț (B), Tehnician proiectant CAD (C) și Tehnician analize produse alimentare (D). După ce absolvenții și-au ocupat locul în careu, a fost intonat Imnul național și a urmat Tedeumul oficiat de părintele Marian-Vasile Popa, protopopul Beiușului, Seghiștei și Șteiului, împreună cu pr. Ciprian Pordea, profesor în cadrul Colegiului Tehnic „Ioan Ciordaș”.

Un prim moment cu o încărcătură emoțională deosebită a fost cel al intonării de către absolvenți a popularului cântec academic „Gaudeamus igitur”.

În discursul său, prof. ec. Claudia-Florina Cighir, directoarea Colegiului Tehnic „Ioan Ciordaș”, i-a felicitat pe absolvenți, pe părinții și profesorii acestora, pentru efortul susținut și încununat de succes pe care l-au depus împreună, cu unicul scop de a forma o nouă generație bine pregătită atât profesional, cât și din perspectiva principiilor morale și civice.

A fost apoi rândul celor patru diriginți ai claselor de a XII-a să-și intre în rol pentru ultima dată, aceștia dând citire numelor absolvenților premianți la învățătură sau la olimpiadele și concursurile școlare. Trebuie să remarcăm și că elevul Sebastian-Nicolae Roșia, șef de promoție, a primit o bursă din partea Lions Club Beiuș-Ștei, reprezentat la eveniment de președinta Dorina Popa și de colegele sale dr. Angela Ciuciu și dr. Andreea Nechita-Romocea.

Emoțiilor despărțirii de colegii și dascăli le-a dat glas șeful de promoție Sebastian-Nicolae Roșia, unul dintre elevii remarcabili ai acestei promoții, multiplu premiant al diverselor concursuri și olimpiade școlare la care a luat parte în cei patru ani de liceu. Pentru a da și mai multă vibrație momentului, absolvenții au lansat baloanele cu care au sosit în curtea școlii. Pe măsură ce baloanele se înălțau spre albastrul cerului, ducând cu ele amintiri, regrete și, mai ales, speranțe, absolvenții au cântat „La mulți ani!” și au transmis reprezentanților claselor de-a XI-a simbolurile profilurilor de liceu și Cheia școlii.

Au urmat alte momente așteptate de absolvenți, dar și de întreaga asistență: schimbul de fundițe dintre elevii claselor terminale și cei din a XI-a, alocuțiunea elevei Olivia Babău, reprezentanta celor care, la anul, vor fi și ei absolvenți și, firește, turul de rămas bun, făcut de sărbătoriții zilei pe fundalul „muzical” al soneriei școlii.

Pentru că emoțiile celor prezenți deveniseră greu de disimulat, festivitatea de absolvire a celor de la „Ciordaș” s-a încheiat cu tradiționala sesiune de fotografii, absolvenții și apropiații lor imortalizând aceste clipe unice.