Răspunzând unei necesități evidente într-un oraș care trăia din comerț și meșteșuguri, înființarea unei școli de meserii, cu profil tehnic, la Beiuș, a avut loc în urmă cu 136 de ani.

Prin adresa nr. 229 din 21 martie 1884, Inspectoratul Școlar al Comitatului Bihor propunea Primăriei Beiuș înființarea unei școli de ucenici, argumentele invocate ținând de nevoia de lucrători industriali și comerciali calificați: „La ultimul recensământ al ucenicilor din Beiuș și din regiunile învecinate, a reieșit că numărul acestora este foarte mare și de aceea ar fi necesar... în interesul industriilor din această zonă constituirea unei școli industriale”, care să asigure însușirea de către ucenici a „ultimelor cuceriri ale științei în fiecare ramură industrială, absolut necesare pentru practicarea meseriei”. Prima unitate de învățământ tehnic din zona de sud-est a Bihorului și-a deschis porțile în anul școlar 1885-1886, iar primii „ucenici de stat” urmau să fie pregătiți în următoarele meserii: zidar, pantofar, cizmar, cojocar, croitor, fierar, brutar, hornar, tinichigiu, măcelar, strungar, comerciant, rotar, lăcătuș, legător de cărți. Până în anul 1918, au fost școlarizați 473 de ucenici de stat în meseria comerț.

Dezvoltându-se continuu, școala profesională beiușeană asimilează - din anul școlar 1974-1975 - și cursul liceal. Ca o recunoaștere a prestigiului căpătat de-a lungul veacurilor și a importanței în peisajul educațional bihorean, în special și românesc, în general, de pe băncile acestei renumite școli pornind în viață mai bine de o sută de promoții de absolvenți foarte bine pregătiți, la 7 august 2006, renumitul așezământ de învățământ primește titulatura de Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș”.

Desfășurate pe parcursul mai multor zile, în perioada 9-12 mai, manifestările dedicate aniversării a 136 de ani de existență a Colegiului Tehnic „Ioan Ciordaș” au început luni, cu „Expoziția florilor”, activitate de  înfrumusețare a ambientului școlar desfășurată cu implicarea mai multor clase. Un alt eveniment programat luni, 9 mai, a fost aniversarea celor 12 ani de eTwinning la Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș”, instituție de învățământ care deține eticheta „eTwinning School Label 2020-2022”.

Marți, 10 mai, conducerea renumitului colegiu beiușean a organizat tradiționalul pelerinaj la Cimitirul din Deal pentru a aduce un omagiu patronului spiritual Ioan Ciordaș, unul dintre făuritorii României Mari. Alături de câțiva elevi și profesori directoarea Claudia Cighir și Ionuț Sabău, directorul adjunct al școlii, au depus o jerbă de flori la mormântul comun al Martirilor Bihorului Ioan Ciordaș și Nicolae Bolcaș.

La final, profesorul de istorie Dan Ispas a evocat personalitatea și activitatea lui Ioan Ciordaș, fruntaș al luptei pentru unitatea românilor și participant activ la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918.