Rezultatele iniţiale la examenul de Definitivare în învăţământ 2019 au fost afişate atât în centrul de examen „Liceul Teologic Penticostal Betel” Oradea, cât şi pe http://definitivat.edu.ro/.

Potrivit unui comunicat de presă transmis marți, 30 iulie, de Inspectoratul Școlar Județean Bihor, la examenul naţional de Definitivare 2019, în Bihor au fost validaţi 255 de candidaţi din care 9 s-au retras, 8 au fost absenţi, niciun candidat nu a fost eliminat.

Din cele 238 de lucrări preluate la proba scrisă, 10 candidaţi au avut note sub 5, 14 între 5-5.99, 18 între 6-6.99 şi 43 între 7-7.99. Cei mai mulţi candidaţi, 86, au avut note cuprinse între 8-8.99, 64 de cadre didactice au luat note cuprinse între 9-9.99 şi 3 candidaţi au obţinut nota 10 (2 la lb. şi lit. germană, 1 la educaţie muzicală). Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puțin 8 pentru promovarea examenului. Cei 255 de candidaţi validaţi au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine”, media aritmetică a notelor obținute la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional - minimum 8. În concluzie, la examenul de Definitivare 2019, având în vedere rezultatele înainte de contestaţii, au promovat 190 de cadre didactice şi au fost respinse 48. Un candidat a avut medie sub 5, 8 candidaţi au avut medii cuprinse între 5-5.99, 10 între 6-6.99, 29 între 7-7.99. Dintre cei promovaţi, 88 de cadre didactice au avut medii cuprinse între 8-8.99, 99 între 9-9.99 şi 3 profesori au obţinut media 10.

Procentul general de promovare, înainte de contestaţii, este de 74,51%. Anul trecut procentul de promovare, înainte de contestaţii, a fost de 68,77%.

Contestaţiile se depun în perioada 31 iulie (până la ora 20.00) – 1 august (până la ora 14.00), la centrul de examen „Liceul Teologic Penticostal Betel” Oradea. Rezultatele finale vor fi afişate în 5 august.

„Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen naţional. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant şi poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice”, menționează reprezentanții IȘJ Bihor.