Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) consideră că proiectul Legii învățământului superior cuprinde prevederi problematice precum normele de etică și integritate academică sau prelungirea mandatelor rectorilor fără includerea studenților, într-o pondere semnificativă, în procesul electiv.

Studenții spun că probleme ar fi trebuit rezolvate cu ocazia legii menite să operaționalizeze proiectul „România Educată” și critică indiferența parlamentarilor din timpul dezbaterilor.

„Posibilitatea prescrierii plagiatului în tezele de doctorat în termen de un an de la momentul acordării titlului de doctor nu a atras atenția acestora, propunerea ANOSR în acest sens fiind respinsă fără a fi analizată în detaliu, în urma unei confuzii generale cu privire la aplicabilitatea soluției. Totodată, solicitarea de a acorda studenților o pondere de 25% în procesul de alegere a rectorului a fost complet ignorată, fiind evidențiată încă o dată „importanța” principiului participării studenților în luarea deciziilor în viziunea decidenților. Acestea sunt doar câteva dintre situațiile în care solicitările beneficiarilor primari ai învățământului superior au fost ignorate cu desăvârșire, fapt pentru care condamnăm atitudinea superficială a parlamentarilor față de opiniile studenților, atitudine care denotă o neînțelegere a nevoilor sistemului”, se afirmă într-un comunicat al ANOSR în care sunt amintite și amendamentele pe care ei le-au propus și au fost integrate în proiect: recunoașterea principiilor transparenței instituționale și participării studenților; obligativitatea publicării tuturor hotărârilor organelor de conducere pe site-urile instituțiilor; dezbaterea obligatorie a raportului privind respectarea drepturilor și obligațiilor studenților în senatul universitar sau, după caz, consiliul facultății, precum și publicarea acestuia și a măsurilor asumate pentru remedierea eventualelor deficiențe identificate, pe site-ul universității; menținerea taxelor de școlarizare anunțate pe toată durata normală a unui ciclu de studii, putând fi indexate cel mult cu rata inflației pentru aceeași promoție de studenți; includerea în codurile de etică și deontologie universitară a unor mecanisme de raportare și protecție a victimelor; creșterea cuantumului bursei pentru studenții români de pretutindeni astfel încât să fie cel puțin egal cu cuantumul minim al bursei sociale; clarificarea privind cumulul bursei sociale cu alte tipuri de burse, atunci când studenții îndeplinesc condițiile necesare.

ANOSR își propune să prezinte și să explice, în perioada următoare, în detaliu, revendicările federației care au fost integrate în legislație și impactul acestora asupra studenților din România.

„La finalul unui proces legislativ care durează de aproape doi ani, menit să pună în aplicare un proiect demarat în urmă cu opt ani, sperăm ca, în noul cadru legislativ, autoritățile să acorde importanța cuvenită educației și să își îndeplinească asumările financiare făcute cu ocazia adoptării acestor legi. Fără alocările necesare de buget, legile vor deveni o formă fără fond, cu impact nul asupra sistemului educațional din România. ANOSR accentuează importanța asigurării acestor alocări bugetare pentru noul an universitar, încă de la o viitoare rectificare bugetară. De asemenea, ANOSR își exprimă deschiderea de a colabora cu Ministerul Educației în vederea elaborării legislației secundare care va pune în aplicare Legea învățământului superior, având ca prioritate maximizarea impactului pozitiv pe care legislația de resort o are asupra studenților și sistemului educațional”, se afirmă în comunicaul ANOSR.