Școala Gimnazială ,,Avram Iancu”, Oradea a fost săptămâna trecută, mai exact miercuri, 23 octombrie, gazda activității de diseminare a Proiectului de parteneriat interşcolar ,,Solar power education and learning”, un proiect care se adresează elevilor preocupați de păstrarea unui mediu curat și sănătos.

Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” are calitatea de partener, alături de şcoli din Italia, Croația, Portugalia și Turcia, coordonatorul de proiect fiind şcoala din Bulgaria. Acest proiect vine în întâmpinarea dezideratului de a le oferi elevilor şcolii noastre oportunităţi de învăţare și dezvoltare ancorate în realitatea vremurilor prezente. Se adresează elevilor de 13-14 ani, cărora le plac provocările, călătoriile, limba engleză și sunt preocupați de păstrarea unui mediu curat și sănătos.

Echipa de proiect, alcătuită din: prof. dr. Gheorghina Bîrlădeanu – directorul școlii, responsabil cu monitorizarea şi evaluarea derularii activităţilor, prof. Roxana Voicu - coordonatorul proiectului, prof. Cosmin Velimirovici – director adjunct, responsabil tehnic, prof. Claudia Șpan, responsabil cu selecția elevilor, prof. Angela Bungău, responsabil cu pregătirea elevilor, prof. Florica Iovan, responsabil cu diseminarea, prof. Viorica Toia, responsabil cu pregătirea culturală, contabil ec. Dana Andruța, responsabil financiar, promite o bună organizare a activităților.

Obiectivele sunt cultivarea unor practici de protejare a mediului şi identificarea unor alternative ecologice de utilizare a resurselor, folosirea energiei regenerabile, cunoașterea și valorificarea patrimoniului național în cadrul schimburilor de experiență internaționale, înțelegerea diversității sociale, etnice, lingvistice și culturale, cunoașterea unor strategii de integrare a familiilor cu diferite culturi și medii sociale în programul educațional.

Prima mobilitate din cadrul proiectului se va desfășura în Italia, în luna februarie 2020 și pentru aceasta vor fi selectați patru elevi care să reprezinte Școala Gimnazială ,,Avram Iancu”.