Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) din cadrul Universităţii din Oradea aniversează anul acesta două decenii de existenţă. Cu această ocazie, pe 25 noiembrie, va fi organizată sesiunea de comunicări ştiinţifice „Abordări inovative în teoria şi practica educaţională - 20 de ani de pregătire a personalului didactic la Universitatea din Oradea”.

 

Au fost ani de căutări, de provocări şi reuşite, în care au fost implicaţi oameni cu vocaţie pedagogică, specialişti în educaţie şi formarea cadrelor didactice din Oradea, Bihor, dar şi din toate centrele scolare de învăţământ românesc. Deschiderea Festivă a sesiunii va avea loc de la ora 12.00, în Aula Magna a Universităţii din Oradea. Timp de douăzeci de ani, colectivul DPPD, restrâns (iniţial doar trei cadre didactice, actualmente zece), a pregătit formatori în domeniul psihopedagogic pentru specializarile automatizări şi calculatoare, biologie, canto, chimie, design, drept, educaţie fizică, educaţie tehnologică, electromecanică, electronică, electrotehnică, energetică, filozofie, fizică, geografie, informatică, interpretare instrumentală, istorie, kinetoterapie, limba engleză, limba franceză, limba germană, limba română, maşini unelte, matematică, mecanică fină, mecanică, pedagogia artei, pedagogie muzicală, pictură, profesor documentarist, psihologie, sculptură, știinţe economice, știinţe sociale, T.C.M., teologie baptistă, teologie ortodoxă, învăţători - lb. româna, învăţători - lb. maghiară, educatoare - lb. română, educatoare - lb. maghiară.

Munca întregului colectiv al DPPD este recunoscută de absolvenţii Programului de formare psihopedagogică, prin calitatea procesului didactic, a practicii pedagogice şi cercetării ştiinţifice. Pentru a marca aceste două decenii de activitate în slujba pedagogiei, DPPD-ul a întocmit un calendar de activităţi cu participarea studenţilor de la Universitatea din Oradea, Universitatea „Emanuel” Oradea, a cadrelor didactice universitare, în perioada 16 - 30 mai 2016, respectiv  25 - 27 noiembrie 2016.

„Activităţile ştiinţifice omagiale, având o arie tematică diversă, şi-au propus să aducă în actualitate şi personalitatea unui mare pedagog orădean, autor de cărţi de specialitate şi mentor pentru mai multe generaţii de dascăli - Ioan Comănescu”, se afirmă într-un comunicat semnat de directorul DPPD, prof. univ. dr. Florica Orţan.