Ministerul Educaţiei Naţionale organizează, în perioada 18 - 21 martie, simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat. Probele vor fi susținute de aproximativ 300.000 de elevi, prima fiind ieri, la Limba română.

 

În Bihor, au fost aşteptaţi să susţină simularea peste 4.500 de elevi din clasa a XI-a şi alţi aproape 4000 de clasa a XII-a. Simularea se adresează elevilor înscriși în clasele a XII-a/zi și a XIII-a seral/frecvență redusă la începutul anului școlar 2018-2019, dar implică și participarea elevilor claselor a XI-a zi și a XII-a seral/frecvență redusă, învățământ de masă (în total, aproximativ 300.000 de elevi), informează Centrul Național de Evaluare și Examinare din cadrul Ministerului Educației.
La primul subiect, elevii de clasa a XII-a au avut de răspuns la cinci întrebări bazate pe un text la prima vedere, scris de Ion Barbu și de redactat un text în care să argumenteze dacă profesorii înfluențează, sau nu, elevii în alegerea carierei, raportându-se la același fragment literar.

La subiectul doi li s-a cerut un comentariu al unui fragment dintr-o poezie de Tudor Arghezi, în care să evidențieze relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice.

La subiectul trei cerința a fost de redactare a unui eseu în care să prezinte „particularități de construcție a unui personaj dintr-un roman interbelic studiat”.

Cerințe similare au avut și elevii de clasa a XI-a, însă dintr-un text la prima vedere scris de Ioan Slavici, la subiectul întâi; la subiectul al doilea li s-a cerut să redacteze un scurt text în care prezinte perspectiva narativă dintr-un fragment din „Pânza de păianjen” de Cella Serghi, iar la subiectul al treilea au avut de redactat un eseu în care să prezinte „particularităție de construcție a unui personaj dintr-o comedie studiată”.

Proba la limba și literatura română a început la ora 9:00 iar timpul destinat elaborării lucrării scrise a fost de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

 Calendarul probelor este următorul: 19 martie, Limba şi literatura maternă - proba E); 20 martie: Proba obligatorie a profilului - proba E); 21 martie: Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E) - doar pentru elevii claselor a XII-a; 29 martie: Comunicarea rezultatelor.
Probele au început, ieri, la ora 9.00, moment în care, în fiecare sală, au fost distribuite subiectele. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise a fost de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Subiectele sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), în mod similar cu modelele publicate pe subiecte.edu.ro și sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea elevilor de a dezvolta temele prevăzute în programa de examen, parcurse până la această dată. Evaluarea lucrărilor va fi realizată în baza unor bareme care „asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional”, de către doi profesori din unităţile de învăţământ în care elevii susţin simularea. În situația în care nu sunt suficienți profesori de specialitate într-o unitate de învățământ, există și posibilitatea de a solicita sprijin din partea profesorilor din alte școli. Rezultatele înregistrate vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare. Notele obținute nu se contestă și pot fi trecute în catalog în baza unei cereri scrise, depusă de elevi sau de părinții acestora.