Paul Magheru, Sinteze de limba și literatura română pentru reușita la bacalaureat și în viață, Editura Universității din Oradea, 2018, ediția a treia, revizuită și definitivată, 327 pagini.

Recent a apărut la Editura Universității din Oradea cartea profesorului univ.dr. Paul Magheru, Sinteze de limba și literatura română pentru reușita la bacalaureat și în viață, ediția a treia, revizuită și definitivată, cu o bibliografie esențială. Cartea este precedată de un Cuvânt înainte care explică scopul, conținutul pe capitole, specificul subiectelor de bacalaureat, modalități de abordare pentru a face bacalaureatul mai accesibil și util. Dublul scop al Sintezelor formulat în titlu, precizează autorul, ar putea părea prezumțios dacă n-am avea franchețea și sinceritatea să recunoaștem că examenul de bacalaureat reprezintă mai mult decât o evaluare periodică obișnuită, anuală sau la sfârșitul unui ciclu de învățământ (primar, gimnazial, liceal). Bacalaureatul, departe de a fi un scop în sine, intervine într-un moment important din viața unui tânăr, aflat între adolescență și maturitate, hotărâtor pentru orientarea profesională și evoluția sa ulterioară. Nu întâmplător bacalaureatului i se spunea și i se mai spune examen de maturitate. Cuvântul însuși are în componența sa vocabule ale consacrării și onorabilității. În latină bacca înseamnă bacă, fruct sau frunză aromatică, de regulă dafin; iar laurea se traduce prin laur, dafin, cunună de lauri care servea în antichitate la încoronarea eroilor, poeților, oratorilor. Astăzi, laureatul de orice fel este o persoană onorabilă și de mare valoare. Până atunci diploma de bacalaureat îi dă posibilitate absolventului să-și continue formația intelectuală și profesională într-o instituție de învățământ superior, într-o școală postliceală sau să-și hotărască singur ori consiliat cu responsabilitate civică drumul pe care îl are de urmat în viață.

Sintezele de limbă și literatură română sunt alcătuite în conformitate cu planul de învățământ, programa de bacalaureat și manualele școlare alternative, cu finalități comunicativ-funcționale, care urmăresc formarea de competențe intelectuale și abilități de exprimare corectă și eficientă. Disciplina de limba și literatura română are un rol deosebit de important în edificarea personalității elevilor, în formarea unor deprinderi și abilități care să le asigure accesul postșcolar la învățarea pe toată durata vieții, la integrarea necesară într-o societate bazată pe cunoaștere. Limba, după cum se știe, este expresia lingvistică a gândirii. De regulă, cine gândește bine se exprimă bine și corect.

Un rol important în dezvoltarea exprimării îl are lectura directă a unor scrieri științifice sau artistice, recomandate ca modele de exprimare elevată a ideilor și sentimentelor oricât de complicate. Se observă însă în ultimul timp o tot mai frecventă eludare a lecturilor directe în favoarea mijloacelor electronice de vehiculare rapidă și comodă a informațiilor, a rezumatelor, referatelor sau recenziilor accesate de pe Internet sau calculator. Specialiști în comunicare ne asigură, în același timp, că, în ciuda unor rivalități de mijloace, de timp și de confort, între Galaxia Guttenberg și Internet, între lectura pe suport de hârtie și receptarea de pe spațiul virtual, relația este de complementaritate. Competiția între cele două galaxii nu poate avea nici învins și nici învingător. În schimb, lectura directă a textului literar, simpatetică, reflexiv-meditativă, eventual cu creionul în mână, privilegiază conținutul inefabil, greu exprimabil al operei literare, ușurează accesul spre natura intimă, imaginativă, fictivă, fantastică, ideală a literaturii ca artă.

La scurt timp după începerea noului an școlar, pe site-ul Ministerului s-a exprimat intenția de a se schimba conceperea subiectelor de bacalaureat, dar s-au opus imediat instanțele interesate, profesorii, elevii și părinții. Nu este exclus ca în viitor să apară și alte formulări ale subiectelor de limbă și literatură română. Ameliorările și recomandările sunt posibile oricând, dar niciodată în dauna conținutului, a culturii lingvistice și literare strict necesare unui absolvent de liceu. Cartea profesorului Paul Magheru intervine în această situație ca o soluție necesară, salvatoare și utilă. Ea este alcătuită ca un fel de vademecum (lat. mergi cu mine), însoțitor, călăuză, îndrumător, îndreptar, ghid, carte sau manual, care să-l orienteze pe cititor prin întreaga materie de limba şi literatura română, cuprinsă în programa de bacalaureat. Această carte, valabilă pentru oricine și oricând, a fost concepută pe termen lung, adică la prezentul etern, având în vedere că materia limbii și literaturii române, mereu aceeași, nu se schimbă după capriciile vremurilor, responsabililor sau managerilor de ocazie, nici măcar după fiecare generație.

Cele 12 sinteze de limba și literatura română, alcătuite în conformitate cu planul de învățământ, programa de bacalaureat și manualele școlare alternative,

 se prezintă ca un compendiu de istorie estetică a literaturii române de la origini până la postmodernismul de astăzi și cuprind întreaga materie regăsită în subiectele de examen, însușite în învățământul gimnazial și liceal. Materia de literatură română este sistematizată istoric în cinci capitole și privesc: Literatura română veche; Literatura română premodernă și modernă; Junimea și junimismul. Etape în evoluția estetică a literaturii române; Marii clasici ai literaturii române: Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, Ioan Slavici; Literatura română în perioada interbelică. Proza, poezia, dramaturgia, critica literară; Literatura română în perioada comunistă. Etape în evoluția literaturii române sub comunism; Literatura română contemporană. Postmodernismul.

Capitolele de limbă și comunicare, la toate nivelurile ce privesc cultivarea limbii, au fost intercalate printre cele de literatură pentru a facilita sau complini cunoștințele la această disciplină filologică, lingvistică și literară. Ele prezintă într-o manieră accesibilă și utilă Genurile și speciile literare; Curentele literare; Noțiuni de lexicologie și cultivare a limbii; Noțiuni de compoziție literară, versificație și stil. Sintezele care-și propun să facă examenul de bacalaureat mai accesibil se încheie cu un model general (semiotic) de analiză literară.

Sintezele acționează în același timp și ca îndemn la învățătură și la convingerea că bacalaureatul nu este chiar atât de dificil pe cât se pare. Departe de a fi un scop în sine, bacalaureatul intervine într-un moment important din viața unui tânăr, aflat între adolescență și maturitate, hotărâtor pentru orientarea profesională și evoluția sa ulterioară. După ce vor fi citit această carte, elevii și părinții, poate și unii profesori, se vor convinge că bacalaureatul nu trebuie privit ca o sperietoare, nici măcar ca un rău necesar. „Pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat, concluzionează autorul, obținută prin efort susținut, fără a-și neglija drepturile, dar nici obligațiile tinereții, porțile viitorului rămân în permanență deschise.”

Ediția a treia, revizuită și definitivată a cărții va fi lansată vineri, 28 decembrie, ora 12.00, în sala de conferințe a Bibliotecii Universității din Oradea. Celor prezenți li se va oferi câte un exemplar gratuit de Ziua Centenarului Marii Uniri și a începutului unui nou Centenar.

Lect. univ. dr. Orlando BALAȘ