Reprezentanți ai Administrației Bazinale de Apă Crișuri au participat, weekend-ul trecut, în stațiunea Stâna de Vale, la prima ediție a Sesiunii anuale de comunicări științifice a studenților geografi, organizată de Universitatea din Oradea.

 

La aniversarea a 20 de ani de cercetare științifică geografică, organizată la nivel de studii doctorale, Școala Doctorală de Geografie din cadrul Facultății de Geografie, Turism și Sport (FGTS) a Universității din Oradea, în parteneriat cu școlile doctorale de geografie din Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Universitatea Ovidius din Constanța și Universitatea de Stat din Moldova din Chișinău, a organizat, în perioada 21-23 iulie, Sesiunea anuală de comunicări științifice a studenților doctoranzi. Manifestarea științifică și activitățile de teren s-au desfășurat în stațiunea balneoclimatică Stâna de Vale, la baza didactică Gaudeamus a Universității din Oradea.

Pe parcursul celor două zile de dezbateri, doctoranzii geografi și îndrumătorii lor au propus teme de mare actualitate pentru societate: stațiunea balneoclimatică Stâna de Vale, trecut, prezent și perspective; valorificarea turistică a patrimoniului natural și antropic cu studii de caz din diverse areale ale României; ecoturism în arii urbanizate; riscuri climatice; cercetări pedologice în situri arheologice; utilizarea realității virtuale pentru promovarea și conservarea patrimoniului natural și antropic; calitatea aerului; calitatea și valorificarea apelor subterane și de suprafață, aplicații GIS în societate etc.

„Felicitări colegelor noastre Emilia Boc și Loredana Buz pentru comunicările științifice susținute în cadrul acestui eveniment. Mulțumim colegului nostru Mircea Mihalea (șef Stație Hidrologică Beiuș), pentru implicarea activă în organizarea sesiunii”, au transmis reprezentanții ABA Crișuri.

Subiectele prezentate în cadrul simpozionului de către reprezentantele ABA Crișuri au fost următoarele: „Aplicații GIS în analiza spațio-temporală a morfologiei râurilor cu ajutorul imaginilor satelitare. Studiu de caz Crișul Negru de la confluența cu Valea Mare până la confluența cu Valea Roșia” (Emilia Boc) și „Inundațiile înregistrate în județul Bihor în perioada 2019 - 2021” (Loredana Buz).

Conferința științifică a avut loc cu prilejul aniversării a 20 de ani de studii doctorale geografice la Universitatea din Oradea. Școala Doctorală de Geografie - Facultatea de Geografie, Turism și Sport a invitat peste 20 de studenți doctoranzi din țară și din Republica Moldova.

Având o tradiție de 20 de ani, Școala Doctorală de Geografie a Universității din Oradea, întemeiată de prof. univ. dr. Nicolae Josan, prof. univ. dr. Gheorghe Măhăra și prof. univ. dr. Gheorghe Neamu, are azi un număr de 35 de doctoranzi, îndrumați de șase conducători de doctorat și de șase conferențiari universitari (în comisii de îndrumare) din cadrul Departamentului de Geografie, Turism și Planificare Teritorială a instituției orădene.