La sediul Palatului Episcopal Romano-Catolic din Oradea, a fost vernisată, în 2 februarie, o amplă expoziție retrospectivă a regretatului artist plastic orădean Kristófi János (1925-2014), personalitate distinctă a artei plastice din România, creatorul unei picturi emblematice, atât pentru orașul Oradea, cât și pentru Județul Bihor.

Etalată în 4 săli ample, cu texte explicative în limba română și maghiară, expoziția cuprinde peste 100 de lucrări, oferind  publicului o sinteză convingătoare și coerentă a tuturor etapelor de creație ale marelui artist plastic orădean, ilustrate prin grafică, acuarele și picturi în ulei cu pensulație fină, ce ilustrează peisaje naturale și citadine din Oradea și Bihor, portrete autentice inspirate din lumea satului românesc, autoportrete, portrete ale soției sale, sculptorița și ceramista Judit Hoványi, teme religioase, interioare și teme muzicale. Toate lucrările dezvăluie originalitatea și stilul aparte al artistului, paleta sa cromatică distinctă și originală, reflectând tranziția artistului de la sobrietatea nuanțelor de brun și gri, dominante în o parte din temele sale, la armonia caldă și serenă a nuanțelor de verde, predominante în peisajele rurale inspirate din Bihor, cu reflexii solare ce exprimă o stare sufletească de armonie și contemplație  în fața frumuseților naturii.  

Relevanța expoziției și originalitatea creației artistului au fost evidențiate de P.S. Böcskei László, Episcop Romano-Catolic de Oradea, P.S. Virgil Bercea, Episcop Greco-Catolic de Oradea, istoricul Dr. Lakatos Attila, referent cultural al Episcopiei Romano-Catolice de Oradea și istoricul și criticul de  artă Dr. Banner Zoltán din Ungaria, autorul unei monografii a artistului publicată în limba maghiară. La expoziție a fost prezent, deopotrivă, istoricul și criticul de artă Dr. Aurel Chiriac, Director al Muzeului Țării Crișurilor Oradea-Complex Muzeal între 1994-2021, coordonatorul unor expoziții retrospective realizate încă din timpul vieții artistului, cu Cataloage și texte critice semnate de istoricul și criticul de artă Dr. Maria Zintz, cum este cel din cartea Maria Zintz, Cvartet de pictori, Biblioteca Revistei Familia, Oradea, 2000, p. 105-147 și ilustrații color; Expoziţia retrospectivă Kristófi János, 1997; Expoziţia retrospectivă de pictură Kristófi János (80 de ani de la naştere), 2005 etc. Textele de prezentare ale artistului și creației sale au fost realizate de Rodica Indig, referent cultural al Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, iar designul grafic al expoziției a fost asigurat de Vakon Zsolt, Secretar al Episcopiei Romano-Catolice de Oradea.  

Realizată la inițiativa Episcopiei Romano-Catolice din Oradea și a descendenților artistului, prezenta expoziție retrospectivă impresionează și surprinde privitorul, relevând talentul artistului de a aborda cu egală înzestrare, portrete de țărani de un realism viguros, peisaje cu biserici și dealuri, învăluite în lumina blândă a soarelui, peisaje citadine din Oradea, teme religioase individualizate prin spiritualizarea formelor și culorilor,  interioare învăluite într-o ambianță evanescentă sau portrete cu valoare afectivă ale familiei artistului. Ele dezvăluie căldura sufletească și dimensiunea luminoasă a universului interior, de o mare complexitate, al unui creator important și de mare valoare, reprezentant de primă mărime al picturii figurative din România.

La fel ca pictorul orădean Macalik Alfréd (1888-1979), predecesorul său, maestrul Kristófi János a fost în perioada 1955-1988, Profesor titular al Clasei Pictură a Școlii de Arte Plastice din Oradea, care funcționa în vechiul sediu al Bibliotecii Județene a orașului. A predat în această instituție timp de 30 de ani și a îndrumat, cu dăruirea și generozitatea specifică spiritelor superioare, numeroase generații de absolvenți, pentru care a fost un adevărat părinte spiritual. O parte din elevii săi au continuat și au transpus, într-un stil propriu, direcțiile și îndrumările profesionale ale marelui artist plastic. Pictorul Niculae Adel este unul dintre discipolii săi, în perioada 1977-1980, beneficiind de  îndrumările sale, atât în domeniul picturii în aer liber, cât și în cel al compozițiilor de atelier. De asemenea, artistul plastic Niculae Adel își amintește de talentul muzical al marelui artist, care, cu prilejul unei ieșiri în natură, a interpretat la orgă, pentru elevii săi, “Toccata” de J. S. Bach în Biserica Reformată din Tileagd.

La fel ca reprezentanții Școlii de la Baia Mare, pictorul Kristófi János a avut înzestrarea și abilitatea de a picta după modelul viu al naturii, domeniu în care i-a îndrumat cu generozitate și pe discipolii săi, cu prilejul ieșirilor în natură, concepute ca o latură practică a cursurilor sale. De asemenea, a abordat cu originalitate figura umană, realizând, atât portretele sale de țărani, similare, prin realism, sobrietate și autenticitate, cu cele ale pictorului român Corneliu Baba (1906-1997), cât și interpretări spiritualizate,  adecvate  subiectelor religioase, respectiv abordări plastice de factură impresionistă, în care prezența umană este sugerată vag, prin tușe expresive și sintetice, în culori variate.

Regretatul pictor orădean a fost numit Cetățean de Onoare al Municipiului Oradea și al satului natal Petreu din Județul Bihor. În 2011 a fost distins cu Crucea de Merit a Ungariei în Rang de Cavaler. 

Întreaga expoziție dezvăluie personalitatea interiorizată a marelui artist, spiritualitatea unei creații elaborate, timp de decenii, într-un dialog lăuntric cu planul supranatural, în conformitate cu cuvintele artistului din motto-ul expoziției: “Suntem doar un fir de praf, adevăratul artist e Dumnezeu”.

Expoziția poate fi vizitată în lunile februarie- martie 2024.

Dr. Agata Iuliana Adel (Chifor), istoric și critic de artă