Săptămâna trecută, am început o temă juridică care vizează prezentarea procedurilor judiciare, care se judecă cu celeritate şi care pot să fie de folos justiţiabilului, în vederea recuperării unor debite restante.

Suntem, însă, nevoiţi să întrerupem această prezentare, pentru a aduce la cunoştinţa cititorilor noştri o hotărâre judecătorească emisă de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, din data de 19 decembrie 2019, pronunţată în cadrul cauzei C-679/19, unde suprainstanţa europeană a dispus faptul că  „articolele 63 și 65 TFUE trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări a unui stat membru care, pentru a sancționa neîndeplinirea obligației de declarare a sumelor importante de numerar la intrarea sau la ieșirea de pe teritoriul acestui stat, prevede, în plus față de aplicarea unei amenzi administrative, confiscarea în beneficiul statului a sumei nedeclarate care depășește 10 000 de euro”.

Ca să traducem, Curtea de Justiţie a Uniunii Europenea stabilit că reglementarea naţională, care impunea, sub sancţiunea aplicării unei amenzi administrative şi a confiscării sumelor care depăşesc un anumit cuantum, obligaţia de declarare la trecerea frontierelor naţionale a sumelor de bani care depăşesc cuantumul de 10.000 de euro, sunt neconforme cu prevederile cuprinse în cadrul Tratatului Uniunii Europene. Mai precis, conform articolului 653 aliniatul 1 litera i din Hotărârea Guvernului nr. 707 din 7 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, se instituia o obligaţie în sarcina persoanelor fizice care trec frontiera română de declarare în scris, la autoritatea vamală, a numerarului în valută sau în moneda națională care este egal sau depășește limita de 10.000 de euro, iar această obligaţie era reglementată sub sancţiunea amenzii administrative şi a confiscării sumelor nedeclarate. Aceste două sancţiuni reglementate de dreptul naţional, mai precis aplicarea unei amenzi contravenţionale şi dispunerea unei măsuri de confiscare, au fost considerate că încalcă prevederile Tratatului Uniunii Europene. Efectele pe care această hotărâre le va produce în dreptul intern vor fi în sensul că pentru viitor autorităţile nu vor mai putea să emită procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor care să cuprindă atât sancțiunea contravențională pecuniară, cât şi sancţiunea contravenţională complementară a confiscării sumelor nedeclarate la frontieră care depășesc limita de 10.000 euro. Această soluţie, pronunţată de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, va produce efecte juridice şi în cadrul litigiilor care aveau acest obiect şi care nu erau finalizate la data pronunţării acesteia, în sensul înlăturării atât a sancțiunii contravențional pecuniare, cât şi a sancţiunii contravenţional complementare a confiscării sumelor nedeclarate la frontieră care depășesc limita de 10.000 euro.