În şedinţa publică din data de 20 aprilie 2023, Curtea Constituțională a pronunțat Decizia cu numărul 221 din 2023, care a fost publicată în cadrul Monitorului Oficial al României cu numărul 505 din 09.06.2023, prin care s-a dispus: „Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată în Dosarul nr. 9.722/271/2019/a1 al Judecătoriei Oradea - Secţia penală, în Dosarul nr. 1.187/829/2019 al Judecătoriei Podu Turcului, respectiv în Dosarul nr. 9.899/271/2020/a1 al Judecătoriei Oradea - Secţia penală şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal, care nu incriminează neplata, cu rea-credinţă, timp de 3 luni, a pensiei de întreţinere stabilite prin act notarial, este neconstituţională”.

Această decizie este una deosebit de importantă și care în practică rezolvă o chestiune care era supusă unor discuții prelungite și care nu făceau decât să prejudicieze interesele și dreptul creditorului obligației de achitare a pensiei de întreținere – un minor.

Conform prevederilor art. 378 alin. 1 lit. c Cod penal, în configurarea anterioară pronunțării Deciziei 221/2023 de către Curtea Constituțională, se stabilea faptul că: „Săvârşirea de către persoana care are obligaţia legală de întreţinere, faţă de cel îndreptăţit la întreţinere, a uneia dintre următoarele fapte: c)neplata, cu rea-credinţă, timp de 3 luni, a pensiei de întreţinere stabilite pe cale judecătorească se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”.

Așadar, legiuitorul incrimina doar acțiunea materială de neplată a pensiei de întreținere pentru o perioadă de 3 luni, dacă aceasta era stabilită printr-o hotărâre judecătorească.

Astfel, erau prejudiciați acei creditori care avea stabilită pensia de întreținere prin intermediului unui act notarial încheiat în procedura de desfacere a căsatoriei pe cale notarială.

Această realitate juridică a fost modificată prin decizia Curții Constituționale, care a evidențiat faptul că; „ocrotirea prin mijloace juridice extrapenale, de drept civil, a valorilor arătate este insuficientă; în această materie doar instituirea unor mijloace specifice dreptului penal ar putea determina adoptarea unei atitudini active din partea celui obligat la întreţinere prin convenţie notarială. Reglementarea întregii reprezentări faptice a persoanei obligate la întreţinere (multiplele modalităţi faptice de săvârşire a abandonului de familie, având acelaşi rezultat, starea de pericol pentru valoarea socială ocrotită - familia), precum şi stabilirea unei pedepse adecvate trebuie să fie de natură să stimuleze făptuitorul să reia executarea acestei obligaţii, iar nu să creeze o dificultate suplimentară, acesta fiind, în fapt, scopul normei de incriminare de la art. 378 din Codul penal”.

Pe cale de consecință, în prezent indiferent că obligația de achitare a pensiei de întreținere este fixată printr-o hotărâre judecătorească, sau printr-un act notarial, neplata acesteia pentru o perioadă de 3 luni este incriminată ca fiind infracțiune.