Continuăm tema de săptămâna trecută privind ordinul de protecţie provizoriu care poate să fie luat de către organele de poliţie, în cazul existenţei unui caz de violenţă domestică şi în acest sens credem că cititorii noştri ar trebui să cunoască ce măsuri pot să fie dispuse de către organul de poliţie.

Astfel, conform articolului 31 din Legea 217 din 2003, organul de poliţie, prin ordinul de protecţie provizoriu va putea să dispună pentru o perioadă de 5 zile, una ori mai multe măsuri de protecţie, apte să contribuie la diminuarea riscului iminent constatat, iar aceste măsuri constau în: a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa comună, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate; b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor în locuinţa comună; c) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de membrii familiei acesteia, astfel cum sunt definiţi potrivit prevederilor art. 5, ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate; d) obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere; e) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute (articolul 31 aliniatul 1 litera a - e Legea 217/2003).

 Măsura de evacuare a agresorului din locuinţă, chiar dacă este proprietatea acestuia exclusivă, se va lua întotdeauna împreună cu măsura privind reintegrarea victimei în cadrul locuinţei comune (articolul 31 aliniatul 2 Legea 217/2003).

 În cadrul ordinului de protecţie provizoriu emis se va menţiona în mod obligatoriu faptul că încălcarea oricăreia dintre măsurile dispuse constituie infracţiune de nerespectare a unei hotărâri judecătoreşti şi se pedepseşte inclusiv cu închisoarea.

 Conform articolului 31 aliniatul 5 Legea 217/2003 - “dacă prin ordinul provizoriu de protecţie s-a luat măsura evacuării temporare a agresorului, iar acesta nu are asigurată cazarea din altă sursă, i se va asigura de îndată informarea şi orientarea, la cererea sa, către centrele rezidenţiale care oferă cazare pentru persoanele fără adăpost sau adăposturile de noapte, gestionate de autorităţile administraţiei publice locale, sau orice alt loc adecvat”.

 Cu toate acestea în cazul în care agresorul nu doreşte să beneficieze de cazarea pusă la dispoziţie şi optează să locuiască la o rudă sau la orice altă persoană, i se va solicita să dea o declaraţie privind adresa la care va locui şi persoana care îi va asigura cazarea (articolul 32 aliniatul 6 Legea 217/2003).

 În situaţia în care agresorul solicită cazarea într-un centru rezidenţial din categoria celor menţionate mai sus, acesta va fi orientat şi condus de îndată către centrele rezidenţiale gestionate de autorităţile administraţiei publice locale (articolul 31 alinaitul 5 Legea 217/2003).