Conducerea Curţii de Apel Oradea face un apel către justiţiabili să-şi limiteze prezenţa în incinta instituţiei doar în cazurile în cazurile în care prezenţa este obligatorie.

„Având în vedere necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de COVID-19, la Curtea de Apel Oradea a fost instituit un set de măsuri în acest scop”, se arată într-un comunicat al instituţiei.

Astfel, se recomandă justițiabililor și avocaților să utilizeze aplicația electronică a dosarului pe bază de parolă și utilizator (prin accesarea www.curteadeapeloradea.ro ) și, totodată,  să solicite în cererile lor judecarea cauzelor în lipsă, pentru a limita deplasarea fizică la sediul instanței; se recomandă transmiterea actelor de procedură, cu precădere, în format electronic la următoarea adresă: [email protected]; se recomandă prezența părților în instanță numai în cauze în care aceasta este obligatorie, în celelalte cauze fiind recomandată reprezentarea acestora prin intermediul avocatului ales; se recomandă cetățenilor, justițiabililor și avocaților să staționeze în incinta Palatului de Justiție doar pentru timpul strict necesar îndeplinirii formalităților/îndatoririlor judiciare și/sau profesionale; se recomandă utilizarea de către cetățeni, justițiabili și avocați a substanțelor dezinfectante plasate în zona de acces la compartimentele care desfășoară activitate cu publicul și la sălile de judecată.