Odată la un anumit interval de timp, pe toate canalele de mass-media, fie că vorbim despre presa scrisă ori despre presa audiovizuală, suntem martorii unor situaţii dramatice, situaţii în care persoanele care au calitatea de însoţitor pentru persoane cu dizabilităţi ori persoane care sunt pensionari, sunt nevoite să restituie o serie de sume de bani plătite acestora de către autorităţi cu titlu de pensie, indemnizație socială pentru pensionari ori indemnizație pentru însoțitor.

 

Astfel de acţiuni întreprinse de către autorităţile statului au ca şi fundament încasarea acestor bani cu titlu de pensie, indemnizație socială pentru pensionari și indemnizație pentru însoțitor, în mod necuvenit. La nivelul anului 2014, legiuitorul a adoptat Legea 125 din 2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, însă cu toate că exista un act normativ în vigoare, în practică au existat situaţii în care autorităţile statului au procedat la obligarea contribuabililor la restituirea unor sume de bani percepute cu titlu de pensie, indemnizație socială pentru pensionari ori indemnizație pentru însoțitor. Trebuie subliniat faptul că Legea 125 din 2014 evidenţia faptul că - „debitele constituite sau care urmează a fi constituite în sarcina pensionarilor aflaţi în evidenţa sistemului public de pensii la data intrării în vigoare a prezentei legi, reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de pensie, indemnizaţie socială pentru pensionari şi indemnizaţie pentru însoţitor, nu se recuperează” (articolul 1 aliniatul 1 Legea 125 din 2014). Însă, pe lângă faptul că aceste sume nu se mai recuperau, legiuitorul a stabilit şi faptul că - „sumele cu titlu de pensie, indemnizaţie socială pentru pensionari şi indemnizaţie pentru însoţitor provenite din debite şi recuperate de la pensionari începând cu data de 1 ianuarie 2011 şi până la data intrării în vigoare a prezentei legi se restituie eşalonat, pe o perioadă de 5 ani calendaristici, începând de la data de 1 ianuarie 2015, prin plăţi anuale egale” (articolul 1 aliniatul 2 Legea 125 din 2014). Pentru a stopa activitatea aceasta de recuperare a unor sume de bani percepute de către contribuabil cu titlu de de pensie, indemnizație socială pentru pensionari ori indemnizație pentru însoțitor, a fost necesară intervenţia instanţei supreme, care, prin decizia cu numărul 33 din 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 467 din 21 iunie 2017, a stabilit faptul că – nu se recuperează sumele reprezentând pensie, indemnizație socială pentru pensionari și indemnizație pentru însoțitor, încasate necuvenit după data de 1 octombrie 2014, dacă aceste sume reprezintă drepturi aferente unei perioade anterioare datei de 1 octombrie 2014”. Aşadar, nu contează momentul încasării sumelor de bani cu tiltu de pensie, indemnizație socială pentru pensionari ori indemnizație pentru însoțitor, atât timp cât ele reprezintă drepturi născute anterior datei de 1 octombrie 2014, ele nu pot să facă obiectul unei restituiri.