ONU a stabilit ca Ziua Mondială de Rugăciune pentru Femei să aibă loc în prima zi de vineri din luna martie, pentru a reuni printr-o mișcarea mondială o acțiune unită în rugăciune în toate comunitățile locale din întreaga lume.

         

Forumul Ecumenic al Femeilor Creştine din  România a organizat Ziua Mondială de Rugăciune pentru Femei din anul 2023 pentru femeile creștine din Taiwan, care au propus ca tema zilei de rugăciune să se bazeze pe pasajul Biblic după Efeseni 1,15, respectiv: „Am auzit de credința ta!”

Ziua de Rugăciune Mondială a Femeilor dedicată creștinelor din Taiwan este dorința rostită în lumea întreagă pentru ca acestea să primească de la Dumnezeu bucuria de a trăi o viaţă fericită, cu sănătate, în pace și bună înţelegere. Anul acesta, Lithurghia a avut loc la Biserica Evanghelică - Lutherană din Oradea, prin dăruirea părintelui paroh,  Mátyás Attila. Sentimentele de evlavie și încredințare a rugăciunilor către Cerul Divin au vibrat în sufletele credincioșilor prezenți, sub acordurile transmise de orgă, prin cântecele „Laudate Omnes gentes” şi „Frați Creștini din lumea-ntreagă”.

Cuvântul de salut a fost adresat participanţilor de către pastorul Vincze Judit, preşedinta Forumul Naţional Ecumenic al Femeilor din România, care a rostit rugăciunea de începere. De asemenea, părintele paroh, Mátyás Attila, în scurta sa alocuțiune, a subliniat importanța evenimentului găzduit de Biserica Evanghelică-Lutherană. Părintele Mátyás Attila a transmis cuvinte de mulțumire și felicitare credincioaselor din Taiwan, pentru statutul lor de femei, dar mai ales pentru dăruirea cu care îşi îndeplinesc misiunile multiple în întreaga lor viaţă, în calitate de soții, mame, dar și de muncitoare, îngrijindu-se de creşterea și educarea copiilor familiei, în ciuda tuturor problemelor grave cu care se confruntă.

A urmat moment principal al serii de rugăciune, prezentarea textului biblic: Efeseni 1-15, de către Mátyás Judit, din partea Bisericii Evanghelice -Lutherane, și de către Viorica Cherteș, de la Asociația Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei. După intonarea cântecelor specifice dedicate lui Isus, a urmat predica texului biblic şi, în mod special, tema propusă de femeile din Taiwan – „Am auzit de credința ta!”

Reprezentanții cultelor religioase au transmis, prin cuvântul lor, dorința ca Divinitatea să aşeze în inimile tuturor dragostea, care să susțină curățenia sufletească, iar lumina trimisă din Cerul Divin să strălucească în inimile tuturor. Preasfinția Sa Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea, şi-a reafirmat bucuria de a se ruga alături de cultele creştine din oraş, precum și împreună cu întreaga lume creștină, aceasta pentru a înălța spre Bunul Dumnezeu tema principală a dorinței femeilor din Taiwan, aceea de a fi auzită credința lor.

Preasfinția Sa László Böcskei, episcopul romano-catolic de Oradea, a spus, printre altele, că „noi, prin faptul că suntem acum, împreună, mărturisim că, la fundamentul demersurilor noastre, se află rugăciunea”.

Din partea Episcopiei Ortodoxe a Oradiei, a participat părintele, prof. Radu Valer Rus, vicar eparhial şi director al Liceului Ortodox ,,Roman Ciorogariu”, care a adresat un cuvânt de salut, de binecuvântare, de preţuire şi recunoştinţă femeilor participante la rugăciunea comună, dar și de încurajare pentru misiunea pe care o desfăşoară fiecare în comunitatea sa.

În continuare, Shaliach David Nagy,  președintele Federației Comunităților Evreiești Mesianice din România şi Moldova, precum și Preacucernicul Dénes IstvanLukacs, episcop vicar -  reprezentant  al Episcopiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului, au exprimat mulțumiri pentru mobilizarea puternică în scopul susținerii, prin rugăciuni comune, a problemelor femeilor din Taiwan.

Rugăciunea „Tatăl Nostru” a fost rostită de către toți cei prezenţi, după care, individual, preoţii și pastorii au binecuvântat participanţii la eveniment.

Miorița SĂTEANU